2011. augusztus 31., szerda

Lévay József: Mikes

(Csontváry Kosztka Tivadar )

Lévay József: Mikes

Egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zugását -
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül
Nagy Törökországban!...
Hacsak itt nem lebeg sirjában nyugovó
Rákóczinak lelke az eget csapkodó
Tenger haragjában.

Peregnek a fáról az őszi levelek,
Kit erre, kit arra kergetnek a szelek
S más vidékre száll a
Csevegő madárka
Nagy Törökországból...
Hát én merre menjek, hát én merre szálljak,
Melyik szögletébe e széles világnak,
Idegen hazámból?

Zágon felé mutat egy halovány csillag,
Hol a bércek fején hókorona csillog,
S a bércek aljában
Tavaszi pompában
Virágok feslenek...
Erdély felé mutat, hol minden virágon
Tarka pillangóként első ifjuságom
Emléki röpködnek.

Ah, miért nem szállhatok hozzád, szülőföldem,
Mikor minden bokrod régi ismerősem!
Mért vagy szolgaságban
Oly hosszu időkig?
Ha feléd indulok, lelkem visszatartja
Az édes szabadság büvös-bájos karja,
Vissza, mind a sirig!...

Itt eszem kenyerét a török császárnak,
Ablakomra titkos poroszlók nem járnak
Éjjeli setétben,
Hallgatni beszédem,
Beárulás végett...
Magános fa vagyok, melyre villám szakad
Melyet vihar tördel, de legalább szabad
Levegővel élhet.

S egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zugását
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül
Nagy Törökországban.
Körülöttem lebeg sirjában nyugodó
Rákóczinak lelke, az eget csapkodó
Tenger haragjában.

Garai Gábor: Magányos faGarai Gábor: Magányos fa 
Csontváry cédrusára

Ha ki fának rendeltetett,
erdőben kell éljen.
Magányos fán vihar fészkel,
villám ül hegyében.
Ahány gallya, annyi néma,
görcsös jajgatása;
álló sírját állhatatos
gyökere megásta.
Mozdulatlan, mint a bálvány,
gyér lomb szikár foglya,
vedlett törzse csak mihaszna
erényét ragyogja.
Dögmadarak elkerülik,
víjjog némasága,
maga termi keselyűit
önemésztő ága.
Ha ki fának rendeltetett
Magányos fa, dermedt,
ágas karó, irgalmatlan
ég aljába vertek.
Magányos fa, terhe, kínja
puszta földnek, égnek,
nem te hagytad el az erdőt,
az hagyott el téged.

Ben Johnson - Lusta bájBen Johnson - Lusta báj

Csinos vagy, gonddal öltözött,
mint ünnepélyre érkezők.
Rizspor felhőz s jó illatok,
de tudd meg, Hölgyem, bárha sok
fogásod szinte rejtelem,
mindez nem illő, szertelen.

Oly arcra várj, oly szemre less,
mely egyszerű, s azért kecses.
Lágy, lenge fürt, bő öltözet:
e lusta báj százszorta szebb,
mint ravasz piperéd, hiszen
az szemre hat csak, szívre nem.

(Szemlér Ferenc fordítása)

Garai Gábor - Veled vagyokGarai Gábor - Veled vagyok

Érzed, ha gondod, bánatod van
szólok hozzád, veled vagyok;
mint én is meghallom bajomban
hozzám szivárgó sóhajod?!

Nélküled élni nem tudok már;
lásd, ha távol vagy, ha közel
- édes bájad körül-lobog bár -
keserű mámorod ölel.

Kik összeforrottunk a bajban,
tilosban (s bűnben - mondanák
a szentek!), megleljük-e majdan
a közös kegyelem szavát?

Megleljük-e? Veled keresném
étlen is ítéletnapig!
Míg ránkgyujtja e képtelen fény
hűségünk gyémánt holdjait.

Garai Gábor - Nincs már...

Nincs már bennem indulat ellened,
se érted, végre minden véget ért;
se jót, se rosszat többé nem teszek
a kedvedért.

Tömény füstköddé vált a szerelem,
bemocskolja nyoma az ablakot;
többé már tegnapod se kémlelem,
se holnapod.

Kezem selymes vadgesztenyét simít,
hogy feledje kétéltű kebledet;
se - hús - se - hal emléked émelyít,
rekeszizmom remeg.

Átkelek inkább ködlő hegyeken,
mint a te áttetsző titkaidon;
már nem varázslat borzong szívemen -
hideg iszony.

Garai Gábor - Úgy szertnék sokáig élni


Úgy szeretnék nagyon sokáig élni,
hogy öregen is megismerjelek,
mikor tüzedből már nem futja égni
s én is parázslok, alig perzselek.

Tudom, hogy akkor is ragyogsz nekem még,
szemedtől ez a fény nem múlik el;
magad ragyogsz akkor is, nem az emlék,
s feledteted velem, hogy halni kell.

Magad ragyogsz, a ráncok közül is épen
tündököl majd e lágy önkívület;
két csillagod a test mögötti térben,
hol a tagok elejtik terhüket,

hol a nyers mámort az álom bevonja,
s nyugvók a vágyak, - sosem bágyadók;
hol öntudatlanul váltja valóra
csömörtelen varázslatát a csók.

Garai Gábor: Elátkozottan

Mint páros gót oszlopok összeforrtan
Tartjuk a remény boltíveit
Állunk csont-fehéren elátkozottan
Míg a törvény rajtunk be nem telik.

Tudod hogy minden ellenünkre fordul
Tudom hogy minden vád fejünkre száll
De fájdalmakon és rágalmakon túl
Tiszták vagyunk mint hó- fürdette táj

Neved az álmatlan tengerre írom
Már fodraid közt leng a szürkület
Virrassz velem örökös éber áram
Sötétedik Meghalok nélküled

2011. augusztus 30., kedd

Epilogus Lara történetéhez

(Kid kapitány történetei)

Epilogus Lara történetéhez

Fáradtan mentem haza az irodából és alig vártam, hogy egy kellemes fürdő után kényelembe téve magam leülhessek az öreg bőr fotelembe, egy pohár innivaló társaságában, amikor szemem az asztalra dobott levelek, hirdetési szórólapok között megakadt egy szálkás betűkkel címzett borítékon, melyet öreg barátom, Kid kapitány írt.
Nem szokott leveleket írni, ezért valami rossz sejtelmem támadt.

Nem is kerestem a papírvágó kést, hanem feltéptem a borítékot, hogy mielőbb megtudjam, miért ragadott tollat öreg barátom.

Néhány szó állt csak a gondosan összehajtott levélpaíron:

„Lara nincs többé!!”

- Úristen!…Mi történt? – s máris öltözködni kezdtem, hogy mihamarabb személyesen is találkozzam a kapitánnyal.

Szerencsémre nem mértek sebességet az úton sehol, vagy csak nem vettem észre, de mindenesetre biztos, hogy jóval többet mutatott a sebességmérő a megengedettnél.
Szegény autóm nem tudhatta mi hajt annyira, mert csak annyit „érezhetett”, hogy a tövig nyomott gázpedál miatt a motorja a szétesés határán dübörgött, s a kerekek sikítva falták a kilométereket.

Még így is egy örökkévalóságnak tűnt az út, s szinte ernyedt sóhaj szállt az agyonhajszolt kocsimból, amikor végre megállhatott öreg barátom háza előtt.

Kiszálltam és a kapu felé indultam, semmi mozgás.

A kiskapu nyitva volt, beléptem és egyenesen a ház felé vettem utamat.
Csend honolt a teraszon is, s Báró kutya sem jött elő üdvözlésemre, sőt nem is láttam sehol.

Kid kapitány a teraszon, az asztalnál ült, előtte egy üveg fehér rum, s iszonyú csend, mely szinte égette a dobhártyám, hiszen mindig halk zene szokott szólni, de most semmi, csak a nagy némaság, szinte temetői hangulat nyomta rá bélyegét a környezetre.

A kapitány fel sem állt érkezésemre, csak az asztal mellett álló székek egyikére mutatott, hogy üljek le, de közben ismét töltött az előtte álló, ki tudja hányadik üvegből . Megszokott csíkos pólóján a mindig hófehér csíkok koszos pászmákká váltak a sok napos használattól. Komor arcán több napos borosta éktelenkedett. Koszos sötétkék nadrágján sötét foltok jelezték, hogy gazdája nem sokat ad a megjelenésére. Soha nem láttam még ilyen elhanyagolt állapotba barátomat.
De ugyanez tükröződött a környezetén is.
Az asztalon pohárnyomok mutatták a sűrű használat emlékeit, s a színültig telt hamutartók is nehéz órákról árulkodtak.
Minden valahogy olyan nyomott volt, s bármerre néztem a lehangoltság tükröződött az egész környezeten.
- Hozz magadnak egy poharat! – intett a konyha felé a kapitány és töltött magának az előtte álló üvegből.
A pohár tartalma egy pillanat alatt eltűnt, csak egy torokköszörülés jelezte, hogy megtalálta az útját a többi után.
Rég nem láttam barátomat ilyen állapotba, hiszen híres volt mindig, hogy tudta hol a határ, de most véreres szemei nem erről tanúskodtak

A konyhába lépve iszonyú rendetlenség fogadott. A mosogatóban álló szennyes edények savanyú szaga keveredett a számtalan cigarettavég mellbevágó „illatával”.
Kénytelen voltam elmosni egy poharat, mert nem találtam egy tisztát sem.
- Baj van fiú!……Lara elment! – közölte mély letargiával hangjában.
- Mi történt? – tetem fel a kérdést, mire a kapitány megemelte poharát és annak tartalmát egy kortyintásra leengedte a torkán. Látszott rajta, hogy ez nem az első pohár a mai nap.
Kis idő múlva, lassan, tagolva beszélni kezdett, mély szomorúsággal hangjában:

- Tudod, hogy Larát egy szorult helyzetből mentettem meg, amikor nem volt hova mennie alkoholista élettársa zaklatásai elől, én menedéket adtam neki, amit el is fogadott. Nekem sem volt mindegy, hisz a gyásztól néma házba napfényt és vidámságot hozott kedvességével és úgy gondoltam, hogy jól is érzi itt magát, hisz próbáltam megtenni mindent ennek érdekében, de úgy látszik mindez kevés volt, pedig már kezdtem azt remélni, hogy jelenléte nem csak a válságos napokra korlátozódik.
Beszéltem az élettársával is, aki a rábeszélésem hatására, s valószínű hogy Lara felszólítására is, de elköltözött Lara házából.
Ezután kellett volna felfedeznem a változást, de mint már sok esetben, most is azt hittem, hogy a jó tett helyébe jót várhatok, de sajnos nem így történt, pedig próbáltam elhalmozni Larát mindennel, igyekeztem a kedvébe járni, hogy örömet szerezzek neki, s érezze, hogy van akinek fontos, minden esetre nekem egyre fontosabbá vált, s kérges szívemen kezdett kibontakozni egy kis virág, mely az iránta érzett érzéseim hatására már bimbózott, s nem sok kellett hozzá, hogy ragyogó, tűzpiros szirmaival a boldogságot lopja be megkérgesedett, a gyásztól meggyötört szívembe.
Tudod, hogy feleségem emlékét sohasem feledem, de az élet megy tovább és én élni akartam, szerettem volna, ha a hátralévő napjaimat nemcsak a gyász feketeség, hanem a szeretet és odaadás melengető fénye is beragyogja.
Sajnos nem így történt, s én aki mindig előre gondolkodtam, számba véve minden lehetőséget, most elszámítottam magam.

Lara egyre többet hivatkozott arra, hogy fáradt, fáj a feje és had ne soroljam fel az összes női kifogást.

Mivel most már szabadon haza járhatott, élt is az alkalommal, s egyre többszőr töltötte otthon az éjszakát.
Napközben be-be szaladt megnézni jól vagyok-e. Ilyenkor megkíynáltam egy kávéval, vagy a hűtőben lévő, kimondottan az Ő számára behűtött italok valamelyikével.
Alig tudtam kivárni, hogy belépjen, s én aki soha nem szolgáltam ki senkit, lestem a kívánságait és jó szolga módjára igyekeztem is eleget tenni azoknak.
Aprócska lábai kaptak saját, de nem feledkeztem meg az általa szeretett kozmetikai szerek beszerzéséről sem, s a fürdőszobában ott volt a fogason a saját fürdőköpenye is, természetesen a frissen mosott törölközöje társaságában. Szóval akárhová mentél a házban, mindenütt ott volt már a jelenlétét bizonyító tárgyak sokasága.

Mint mondtam, a személyét fenyegető veszély elmúltával már nem volt nálam állandóan, hanem ismét birtokba vette régi házát, s mivel Ő még dolgozott, így onnét járt munkába, s a nálam tett „látogatásai” kezdtek néhány órára és a hétvégekre korlátozódni.

Aztán jött egy nap, amikor a kapuban állva egyik régi ismerősömmel beszélgettem, s Lara a lányával a boltból igyekezett hazafelé.

Szó nélkül mentek el mellettünk, én utána szóltam, hogy jöjjön be, de mint aki meg sem hallotta, mentek tovább.
Valami rossz sejtés kerített hatalmába, éreztem, hogy valami nagy baj történt, bár nem tudtam és még most sem sejtem az okát.

Igyekezetem a barátommal a társalgást mihamarabb befejezni, ami sikerült is és berohantam a házba, magamhoz vette az irataimat. Gyorsan kinyitottam a kaput és máris a kocsimba ültem, hogy kipörgő kerekekkel Laráék után száguldjak.

Mivel Ők gyalogosan voltak, s a házuk meg az én otthonom között mintegy tíz-tizenőt percnyi gyaloglás volt, így még mielőtt hazaértek volna sikerült őket utólérnem.
Sikító kerekekkel álltam meg és a gumi széles, fekete csíkot húzott a nyári melegtől kissé megpuhult aszfaltra. Kiugrottam a kocsiból és Larához léptem:
- Azt ígérted, hogy bejössz, tudod hogy egész délután vártalak! – förmedtem rá és belül minden zsigerem remegett az idegességtől.
- Ne haragudj, de ma nincs kedvem……meg nem is érzem jól magam, fáradt vagyok! Majd holnap benézek….Most megyek haza és lepihenek!…..Majd holnap! – mondta és tovább akart menni, azonban én elé álltam:
- Lara!….Tudod, hogy szeretlek és szükségem van Rád!
- Én is szeretlek, de ma nem akarok hozzád menni, fárad vagyok és otthon akarok lepihenni.
- Tudod jól hogy nálam is otthon vagy! Gyere velem és …….Lara kérlek !!
- Nem!….Majd holnap!
- Szükségem van Rád, mert megőrjít, ha egyedül vagyok!
- Mondtam, hogy holnap!…..Majd holnap benézek!

Forrt bennem valami és kimondtam azt, amit talán nem kellett volna:
- Kilencig várok Rád…..Ha addig nem jössz……úgy veszem, hogy szakítottál velem! –
mondtam és beültem a kocsiba. Szerencsétlen autó nem tudta mi történhetett, mert amit soha nem szoktam, pörgő kerekekkel fordultam meg, miközben kavics zápor füstölgött az ártatlan útszéli bokrokra. Ámokfutóként száguldottam haza, s kis híja volt, hogy bele nem rohantam a szögletes acélrudakból hegesztett vaskapumba. Állóra fékezett kerekekkel csúsztam felé, de sikerült néhány centiméterrel előtte azért megállnom.
A házba belépve azonnal a rumos üveget kerestem, meg is találtam, de semmi megkönnyebbülést nem okozott, hogy kiittam tartalmának jó felét.
Báró megérezhetett valamit a bennem tomboló feszültségből, mert behúzott farokkal ódalgott el a közelemből, s eltűnt a kuckójában.

Nagyon lassan telt az idő kilencig, aztán……vártam, miközben mindenféle mentségeket kerestem Lara számára, hogy ezért meg azért nem tud jönni, s vártam hogy legalább telefonál, de ……semmi.
Félretéve minden hiuságot és büszkeséget felvettem a telefonom és Lara számát tárcsáztam. Hosszan csengett ki a hívás, nem értettem miért nem veszi fel, mert tudtam, hogy a telefonja mindig ott van mellette, elérhető közelségben, mivel órának és ébresztő vekkernek is azt használta.
Már a sokadik csengetés hallatszott el, amikor a fia közölte, hogy Lara lefeküdt és alszik, azért nem fogadja a hívásomat.
Tudtam, hogy egy szó sem igaz ebből, mert tapasztaltam, hogy a legmélyebb álmából is felébred ha megszólal a készülék, de nem hazudtolhattam meg a fiát.

Legszívesebben beugrottam volna a kocsiba és rohantam volna Hozzá, de nem tehettem, mert egyrészt visszatartott valami nyakasság, másrészt pedig jócskán megnéztem a rumosüveg tartalmát.
Tíz óra felé aztán feladtam…….Tudtam, hogy vége a kapcsolatunknak, bár nem sejtettem mi lehetett az oka, s ezen egészen addig töprengtem, míg itt a fotelban ülve el nem nyomott az álom. Nem tudom mennyi ideig szunyókáltam itt kint, de arra ébredtem, hogy rettenetesen fázom, amit egy újabb rum adaggal próbáltam enyhíteni, de nem sikerült.
Nagy nehezen reggel lett, s egy újabb üveg jelezte az idő múlását.

Így ment ez néhány napig, már alig volt bennem erő, csak szédelegtem, s nem tudtam volna megmondani mikor ettem utoljára. Tudtam, hogy nem szabad ezt csinálni, mert súlyos következményei lehetnek, de nem érdekelt semmi.
Talán nem is találkoztunk volna itt, ha nem ráz fel a kábulatból az egyik ismerősöm megjelenése, aki a segítségemet kérte hajójának vízre bocsátásához. Igaz, hogy ez csak a magyar „tenger” vizét jelentette, de életerőmből visszahozott valamit a vitorlavászon csattogása, ahogy a friss szellő belekapott, s a köteleken játszó szél is a régi időket idézte. Jó volt ismét hallani az orrtőkén megtörő hullámok csobogását és állni a fedélzeten, miközben a habokból felszálló vízpermet lágyan simogatta az arcom. Egy picit visszaléptem a múltba, s tudatosult bennem, hogy annyi kemény vihar után a lelkemben dúlót is le kell győznöm, s majd csak találok egy kikötőt, ahol végre megpihenhetek, mert nem akartam „Bolygó Hollandi” lenni az élet tengerén.

Azóta is sokat gondolkodtam, mi lehetett Lara döntésének az oka. Talán a köztünk lévő korkülönbség, talán az, hogy most már szabad volt, mivel alkoholista „párja” elköltözött, vagy talált magának valakit, aki többet tud nyújtani Neki??? Nem tudom, csak azt, hogy rettenetesen hiányzik, s csak egy szavába kerülne és rohannék Hozzá, de ez a szó késik, s lehet hogy el sem hangzik soha.
Egy biztos hogy más vizeken hajózik, mint én, de ennek ellenére tiszta szívemből kívánom, hogy élete hajóját a vitorlákba kapaszkodó szeretet szele vigye előre, s ha meg akar pihenni, találjon egy biztonságos kikötőt, ahol boldogság várja

Látod cimbora, még az ég is Őt siratja! – mutatott az égen úszó sötét felhőkre, melyekből csendesen szemerkélő eső hullott, enyhítve a nyári forróságot.
Csak az a baj, hogy hiába, mert az én könnyeim sem segítettek, igaz hogy nem látta senki sem, mert lehet úgy is sírni, hogy csak a szív szorul össze és zokog valakinek az elvesztése miatt. Az én szívemet is markolja egy kéz, s ezt Larának hívják

Nem tudtam sokat szólni a Kid kapitány által elmondottakhoz, így aztán „értelmesen” hallgattam, de végül is mondanom kellett valamit:

-Szedd össze magad öreg cimbora! Ezt nem szabad így folytatni, mert a vége az lesz, hogy összeesel, mint egy üres, kiürült zsák és nyomhatod az ágyat, mint egy megrokkant vénember! Ezt nem akarhatod! Nézzél magadra, hol van az én nagylelkű, sziklaszilárd barátom, aki a legnagyobb viharba is kitartott a parancsnoki hídon, s mindig révbe vezette hajóját! Ez nem Te vagy, mert a saját sebed nyalogatása sohasem volt szokásod!….Nézz körül! Megtűrtél valaha is ilyen rendetlenséget, koszt? Sohasem! Akkor most miért tűröd! Ezzel csak a saját gyengeségedet igazolod! Megtépett a vihar? És? Varrd meg a szakadt vitorlákat és húzd fel az árboc csúcsig, had repítsen a szél boldogabb vizek felé, melyek még várnak rád!

Rövid „szónoklatom” alatt a kapitány csak hallgatott, majd amikor befejeztem, summásan megjegyezte:
- Persze! – de arcán még mindig nem láttam feltűnni a tenni akarás legkisebb jelét sem, s csak a félig telt poharát tolta arrébb. No már ez is valami haladás. Bíztam benne, hogy azért sikerült kimozdítanom tespedtségéből.

Az eső közben locsogó záporrá változott. Mindenütt apró patakok keletkeztek, s a tetőről lecsurgó víz hangos csobogással ömlött a csatornába, ahonnét zubogó patakként loccsantak a betonból készült elvezető árokba, s megszikkadt faleveleket sodorva ömlöttek az utcai árokba.
Megnyugtató látvány volt.
Felálltam és a terasz korlátjához lépve teli tüdővel szívtam be a párás, friss levegőt.

Percek teltek el, csak a fák levelein lecsurgó eső monoton „pöttyögése” hallatszott, s a meleg földről felszálló gőz pamacsok fura tánca látszott.

Aztán oly hirtelen, mint ahogy jött el is állt a zápor, amit mit sem jelzett jobban, mint a rejtekhelyükből előbújó madarak hangos csivitelése. Az egyik kis „alkalmi” pataknál megjelent egy feketerigó és sárga csőrével szorgalmasan csipkedte a szél által levert, pirosló almát.
Ismét éledt a természet.

Pohárcsörgésre fordultam hátra a korláttól és meglepve láttam, hogy a kapitány egy jókora tálcára pakolja az asztalon szanaszét található poharakat.

„No mégiscsak lett foganatja a „hegyi beszédemnek” – gondoltam, látva öreg barátom tevékenységét, aki már a színültig telt hamutartókat ürítette a sarokban álló szemetes vödörbe. Nem akartam a vendég szerepét játszani, mert úgy gondoltam, ha „beállok” segíteni, akkor még inkább sikerül felráznom tespedtségéből öreg barátom. Kivettem kezéből a tálcát és a konyhába mentem, ahol sikerült nagy nehezen helyet találnom és leraktam a többi koszos edény közé.
A kapitány már ott is volt, s egy „Bocs” kíséretében félretolt, hogy a mosogató csapját kinyitva a zubogó víz alá tartva, neki álljon az italtól ragadós poharakat elmosni. Szinte eltűntek a kemény munkához szokott kezében a csiszolt kristály poharak. S hihetetlen módon túlélték a kérges kezek szorító fogását, majd katonás rendben sorakoztak egymás mellett a csepegtető tálcán, friss tisztasággal csillogva a beeső fényben.
Én csak támaszkodtam az ajtóban és bámultam a szokatlan képet, ahogy a tenger markáns vándora úgy áll a mosogató mellett, mintha egy hajó hídján az elemekkel viaskodna, s arcán legalább annyi odafigyelést lehetett látni, mint egy viharos tengerszorosban a navigálásnál. Közben azért mosolyogtam is magamban, mert elképzeltem öreg barátomat, amit a tűzhelynél áll, köténnyel a derekán, melyen egy felirat hirdeti: „ A konyha ördöge”, de fegyelmezve magam arcomon egy izom sem rándult, mert tudtam ha most elnevetem magam, barátom ezt sértésnek veszi, s többet tíz ökörrel sem lehet majd a konyhába vonszolni egy „kis” mosogatásra.

Lassan kezdett valami rend kialakulni, s a tálaló asztal alatt lévő vödör tartalmának növekedése is jelezte, hogy egyre kevesebb ételmaradék „illatosítja” a levegőt. Az ismét bekapcsolt elszívó ventilátor is éreztette munkája hatását, mert kezdett eltűnni a savanyú ételszag, melynek helyét lassan átvette a mosogatószer citromos aromájának illata.
A kapitány dolgozott, mint egy gép és lassan kezdett kialakulni a konyha normális képe, olyan, mint amilyen Lara idejében volt.

No ez ismét beindította gondolataimat, s azon kezdtem el tűnődni, mi lehetett Lara viselkedésének az oka, hiszen amikor utoljára itt voltam, esküdni mertem volna, hogy igazi szerelemmel szereti öreg barátomat, akinek a háza a megnyugvás és a béke szigete volt a számára. Hová lett az a boldog pár, akiket még nézni is megnyugvás volt, úgy sugárzott róluk a boldogság. Mi történhetett, hogy Lara viselkedésében ilyen hatalmas változás állt be. Arra egy pillanatig sem gondoltam, hogy Lara alakoskodott volna, mert vagyok annyira jó emberismerő, hogy ez azonnal feltűnt volna, s Lara személyiségénél fogva nem volt olyan kitűnő szinész, hogy az esetleges hamis érzéseket elhitesse öreg barátommal és többek között velem is……De mindhiába törtem a fejem, nem találtam a megoldást. Gondoltam a közöttük lévő korkülönbségre is, de ez nem volt olyan jelentős, hogy problémát okozhatott volna. A szex is felmerült, mint esetleges probléma, de elnézve öreg barátom izmos alakját és fiatalos mozgását, serénykedését, ezt a gondolatot azonnal el is vetettem.
Egyszóval, érthetetlen volt számomra is Lara viselkedése.

Egyetlen szóba jöhető megoldás maradt csak, hogy megismerkedett valakivel, akinek a kedvéért megszakította a kapcsolatát a kapitánnyal, de ennél azért becsületesebbnek ismertem meg, s nem szoktam félreismerni az embereket. Persze előfordulhat, hogy tévedtem, de akkor kalap le Lara előtt, hogy engem is át tudott verni, s ilyen színészi teljesítménnyel az ország legnagyobb színpadján a helye.
Nem akartam és nem tudtam ezt a megoldást sem elfogadni, mert minden egyes találkozásunkkor Larából szinte sugárzott az őszinteség és a nyitottság.

Nem és nem…..nincs alternatívám a megoldásra!….Igaz, hogy minden nő egy örök rejtély, de ez már egy kicsit több volt annál.

Közben öreg barátom serénykedése nyomán kezdett megváltozni a ház „látképe”, mert eltűntek a székekre hajigált szennyes ruhadarabok is a fürdőszoba szennyes gyűjtőjében, s a tágra nyitott ablakokon, melyeket eddig sötétítő fa zsalugáter takart szinte hullámokban áradt be az eső utáni friss levegő, kiszorítva az áporodott dohányfüstöt, szóval a ház is kezdett fellélegezni.
No meg az sem volt lényegtelen, hogy a megérkezésemkor teletöltött pohár még mindig ott állt az asztalon, s színes, szivárványszínű gyűrű jelezte, hogy félig van még, pedig jó egynéhány perc, sőt több óra telt el érkezésem óta.
Még a Nap is előbújt a felhők közül és szikrázó fénypászmákkal ösztökélte a sötét felhőket a mielőbbi távozásra, melyek lomha mozgással engedelmeskedtek is a felsőbb parancsnak, s magukba roskadva araszoltak a látóhatár alja felé.

A teraszon megjelent Báró kutya is, s tenyérnyi mancsai sáros tappancs nyomokat hagytak a kerámia lapokon. Odajött hozzám, s nekem dörgölődve mintha megköszönte volna, hogy gazdáját sikerült felráznom letargiájából, majd rám nézett nagy barna szemével, melyben mintha az csillogott volna: „Köszönöm” és egy halk morranás kíséretében elnyúlt az asztal alatt.
Amikor a kapitány is megjelent a teraszon, felemelte fejét és egy morranással tudomásul vette, hogy minden rendben, majd a lábára fektette fejét, s hamarosan halk horkolás jelezte, hogy nyugodtan alszik, bár fülének egy-egy mozdulata jelezte, hogy bármikor ugrásra kész.

Leültünk az immár tiszta asztalhoz és rágyújtottunk. Cigarettáink füstje tekergő kígyókat és vonagló karikákat rajzoltak a kellemesen meghűlt levegőbe.

- Nincs kedved itt maradni éjszakára? – fordult felém öreg barátom, válaszomat várva. Éreztem hangján, hogy fél az egyedülléttől s ezért elfogadtam a meghívását.
Néhány telefon után sikerült másnapra szabaddá tenni magam, s reméltem hogy ezzel sikerül még jobban visszabillenteni barátomat a régi, megszokott kerékvágásba.
Most már én is nyugodtan töltöttem magamnak a frissen elmosott tálcán álló, tükör tiszta, kristály pohárba a csábítóan várakozó fehér rumból, amely éles késként hasított bele száradt torkomba, miközben égő tüze szétáradt bensőmben. Szinte éreztem a cukornád leveleinek simogatását, ahogy kéjesen felborzolják bőrömet, s a frissen meggyújtott cigaretta még csak fokozta az élvezetet. Jó volt megnyugodni a történtek után és ellazítani a görcsbe szorult bensőmet. Többet ért, mint egy maréknyi idegcsillapító bogyó!

Egy darabig elücsörögtünk, hallgatva a természet zajait, majd bementünk a házba, hogy elkészítsük éjszakai fekhelyeinket. Kid kapitány éjszakára a vendégszobát ajánlotta fel, amit természetesen elfogadtam. Ezt nemigen használták, így itt nem kellett rendet csinálni. Egy aprócska kis szoba volt, ahol az egyik falnál egy széles heverő hívogatta a fáradt vándor, míg a másik falat egy, majd a földig érő hatalmas ablak foglalta el, megnyugtató kilátást nyújtva a kertre, ahol festői rendetlenségben, de láthatóan gondosan megtervezett séma szerint álltak, ágaikkal legyezve a hatalmas fák. Még egy aprócska présház is helyet kapott a tekergő szöllő lugas mellett, mintegy jelképezve gazdájának jó ízlését, s fokozva a falusi hangulatot.

Miközben rendezkedtem, öreg barátom egy halom ágyneművel a karján lépett be és a heverőre dobta. Kritikus szemmel néztem a vászon halmot, mire megjegyezte:
- Tiszta!….Most vettem elő a szekrényből!….Ezt még Lara mosta ki és vasalta! – sóhajtott és ismét lehetett hangjában érezni azt a bizonyos gombócot, mely a torkát szorongatta. Ismét feszültséggel telt meg a levegő és lila gőzöm sem volt, hol találhatok egy képzeletbeli villámhárítót, mely levezetné ezeket a fojtogató érzéseket. Ekkor vettem észre az egyik sarokban egy kis képet, melyen MONA, a kapitány kedvenc vitorlása látszott, amint karcsú árbocain a világoskék vitorláival szeli a habokat valahol, valamelyik tengeren.
- A drága MONA!….Emlékszel, amikor a francia partoknál abba a nagy viharba kerültünk, ahol szegénynek a kötélzete, mint a megszabdalt pókháló csapkodott az ítélet időben, s csak a szerencsénknek, no meg MONÁ-nak köszönhetjük, hogy túl éltük? – kérdeztem és rögtön tudtam, megtaláltam a villámhárítót, mert a kapitány arca kisimult a múlt emlékeinek hatására. Ismét a régi, a viharokkal bátran szembeszálló, kemény, szélcserzett férfi állt előttem és a nyavalygó, összeroppant báb eltűnt, átadva helyét, annak akinek megismertem, a rendíthetetlen tengerésznek, akit úgy ismertek a szerte tengereken Captain Kid azaz Kid Kapitány.

Nos itt tulajdonképpen véget is érhetne a történet, hiszen Kid kapitány érzésem szerint megtalálta ismét önmagát és úrrá lett élete ezen hullámvölgyén, s ismét ő uralta élete hajójának kormány kerekét, kivezetve azt a háborgó érzelmi vizekből, de mint már oly sok esetben az élet itt is átírta az előre lefektetett forgató könyvet és olyan meglepetést okozott, melyen még ma is sokszor elgondolkozom, nem értve az összefüggéseket!

Már a lefekvés előtti utolsó pohár tartalmát kortyolgattuk a derengő sötétbe burkolódzó teraszon, melyet csak a sápadt Hold reszkető ezüst lándzsái világítottak meg, amikor a kapitány telefonja felvillanó kék fénnyel jelezte, hogy valaki beszélni szeretne vele. Későre járt már, ilyenkor csak fontos dolgokért telefonálhat valaki.

A kapitány felvette a kis, maroknyi készüléket, ránézett a kijelzőre és érezhetően megváltozott a viselkedése, mert valami görcsösen feszült izgalom sugárzott arcáról. Felém fordult és csak annyit mondott: -Lara!” , s egy mozdulattal kihangosította a készüléket, hogy én is tanúja legyek a beszélgetésüknek, melyet megpróbálok szó szerint felidézni:
- Szia!…Lara vagyok!…..Szóba állsz még velem??? – kérdezte feszült várakozással a hangjában.
- Igen! – nyögte ki nagy nehezen barátom.
- Szeretnék kérdezni valamit!
- Igen!
- Itt állok a buszmegállóban!
- Igen!
- Nem tudom merre induljak!
- Mert…???
- Mert vagy felszállok a következő buszra, mely messze visz innét, vagy…….a másik úton elindulok…..de az az út Hozzád vezet, ha….ha vissza mehetek!
- Hogy döntesz Kapitány?….Merre menjek????
- Ne gondolkozz semmin!……Gyere!…..Várlak, mert…….szeretlek és…..és mindig is visszavártalak!
- Köszönöm……nem fogod megbánni ????
- Nem, mert…..még mindig…ugyanúgy…..szeretlek! – fejezte be a beszélgetést öreg barátom arcán olyan kifejezéssel, mintha a híres kalóz, Drake kapitány elásott kincseit találta volna meg.

Kisvártatva Báró szapora farkcsóválása jelezte, hogy valaki ismerős közeledik, s néhány perc elteltével már meg is szólalt a kiskapu csengője, bizonyítva, hogy Báró nem tévedett.
A kapitány a terasz lépcsőjén állva várta a kései vendéget, erőt véve magán, hogy a kapuhoz szaladjon és karjaiba ölelje Larát, aki szégyenlősen félrehajtott fejjel, apró léptekkel közeledett feléje, szinte készen arra, hogy bármely pillanatban készen legyen a menekülésre.
Barátom úgy állt a lépcső tetején, mint valami hatalmas viharba, a mindent összezúzni akaró hullámok zápora alatt lenne, alig tudta palástolni érzelmeit, de ismét a régi, határozott tengerész volt, akit semmi és senki nem ingathat meg a képzeletbeli hajó hídon.
Amikor Lara fellépdelt a lépcsőn, néhány lépést hátrált, hogy elálljon az útból, de még most sem közeledett a nő felé, aki letéve megrakott műanyag szatyrát a fal mellé, bátortalan léptekkel Kid kapitány elé állt, s könnytől homályos szemekkel barátom szemének tekintetét kereste, aki csak állt ott szó nélkül. Lara előre lépett és szinte menedéket keresve, fejét a kapitány mellére hajtva, szorosan hozzá bújt, arcát belefúrva Kid barátom megviselt, csíkos tengerész blúzába és hullámzó testén látszott, hogy könnyzáporral áztatja a kék-fehér csíkos, valaha jobb napokat látott és sok vihart megélt trikót.
A kapitány végre erőt vett magán és átölte Larát, majd egyik kezével simogatni kezdte a pityergő asszony csapzott szőke haját, aki erre még jobban elkezdett zokogni.

Irgalmatlanul kényelmetlen helyzetben éreztem magam, s legszívesebben eltűntem volna innét, magukra hagyva őket, de nem volt hová mennem, mert a házba nem akartam bemenni, ha pedig az udvarra megyek…az sem megoldás. Így aztán a terasz korlátjához léptem, hátat fordítva nekik, a csillagokat kezdtem el tanulmányozni, arra várva, hogy majd csak bemennek a házba, s akkor megoldódik az egész.

Így is történt. Természetesen nem mentem utánuk, s rágyújtva egy cigarettára, vártam hogy majd csak előkerül öreg barátom, bár tudtam, hogy most én csak egy századrendű dolog vagyok a számára, de nem volt bennem semmi sértődés, hiszen ez természetes, az Ő helyében nekem is Lara lett volna az elsődleges.

Már a harmadik vagy a negyedik cigarettára gyújtottam, amikor Kid kapitány megjelent a teraszon:
- Istenem!……De boldog vagyok!……Csak visszatért hozzám! – s ebben benne volt minden. Minden, amit nem lehetett és nem kellett kimondani, de szavak nélkül is érti az ember.
- Természetesen ez semmit nem változtat a meghívásomon, különben is későre jár…no meg ittál is, úgyhogy itt alszol a vendégszobában! – szögezte le, s folytatta:
- Azt mondják egy igazi tengerész akkor iszik, ha bánatos, de ki tudja nyitni a száját akkor is ha boldog!…..Nos akkor Larára! – emelte fel a régóta félig üres poharát koccintásra.
- Larára…és kettőtökre! ……Remélem ez már jó ómen lesz!

Nemsokára nyugovóra tértünk, s én elnyújtózva a széles ágyon a fehér gyapjú takaró alatt kavargó gondolatokkal hamarosan elaludtam.

Hajnalba a kertben csivitelő madarak énekére ébredtem. Csendben felöltöztem és egy papírdarabot kerítve néhány soros üzenettel közöltem barátommal, hogy nem akartam zavarni őket, s „elhajóztam”, magukra hagyva, hogy kibeszéljék a történteket.
A távozásomra csak Báró kutya bújt elő a vackából és hozzám dörzsölte nagy fejét, miközben ártatlan szemeiből valami megmagyarázhatatlan boldogság sugárzott, vagy csak én láttam úgy…nem tudom.
A kiskapuig kísért, sűrű farkcsóválás közepette, s amikor beültem a kocsimba, két lábbal felállt a kerítés betonjára, mintha integetni akarna a távozó vendég után.

Tudom, hogy mindenkiben felvetődik a kérdés, vajon mi lehetett Lara távozásának és visszatérésének oka, de őszinte leszek:….nem tudom, s talán nem is akarom tudni, hiszen engem is boldoggá tesz a tudat, hogy öreg barátom egy ilyen viharos hullámvölgy után ismét boldogan hajózik az élet tengerén az Ő szeretett Larájával az oldalán.

Tiszta szívből kívánom mindkettőjüknek, hogy ez a „hajóút” mindkettőjük számára nagyon sokáig tartson, s a szerelem, mely lángra lobbantotta az élettől igencsak megviselt szíveiket, örökké tartson!

Az író megjegyzése:

Végezetül szeretném megjegyezni a tévedések elkerülése végett,hogy a kapitány nem
azonos velem,s a történet,bár valós eseményeken alapul "köszönő viszonyban sincs" az utóbbi idők eseményeivel!......"Csak" egy TÖRTÉNET !!!
Galambos György

A nagy "bumm" / 2.rész - Kid kapitány történeteNéhány hét telt el azóta, hogy öreg barátom elmesélte, milyen helyzetbe került egy be nem teljesedett randevú során.
Mivel külföldön voltam, nem tudtam figyelemmel kísérni a történéseket, másrészt pedig tudtam, hogy bármi történik öreg barátom úgyis megkeres, de csend volt, gondoltam belenyugodott, s valami hasznos dologgal elfoglalja magát.
A több órás repülő út után szinte megnyugvás volt beülni a kocsimba és belevetni magam a nagyváros forgatagába.
A gyorsforgalmi úton rövid idő alatt bejutottam a városba, s milyen szerencse, a lakásom előtt még le is tudtam parkolni.
Lakásomba belépve csak úgy repültek a ruhadarabok, s irány a fürdőszoba, ahol a kellemesen hűsítő zuhany hamarosan feledtette az elmúlt napok fáradalmait.
Kedvenc fürdő köpenyembe bújva bekapcsoltam az üzenetrögzítőt és egy kubai Ligeros cigarettára gyújtva hallgattam az üzeneteket. Egy csomó hivatalos hívás, azonban Kid kapitánytól is volt egy üzenet:
„ Ha ráérsz gyere le, mert történt egy-két érdekes dolog!…..Nincs semmi baj, jól vagyok, de azt hiszem érdekelni fog a történet!…Üdv és várlak!”
Fogalmam sem volt, mit is akarhat, de felkeltette a kíváncsiságom, azonban annak örültem, hogy egészségével nincs semmi probléma!
Mivel a programom szerint csak holnap kellett volna hazaérkeznem, így eldöntöttem, hogy reggel kocsiba ülök és felkeresem öreg barátomat.
Így is történt.
A kapitány hellyel kínált az árnyékos teraszon és az asztal mellett „jól kézre álló” hűtőszekrényből jégkockát és őszibarack levet vett elő, majd töltött a fényesen csillogó tálcán álló csiszolt pohárba, mivel tudta, kocsival vagyok és nem ihatok alkoholt.
Magának elővett egy üveg sört, s megszokott korsóját, óvatosan, hogy ne habozzon, megtöltötte.
Valami volt a levegőben, ami szokatlan, de nem tudtam megmondani, hogy mi, de az egész valahogy más volt, mint utolsó találkozásunkkor.
A kapitány arcán kissé simábbak voltak a redők és szeméből is valami furcsa, megelégedettség sugárzott.
Biztos voltam benne, hogy öreg barátom tartogat valami meglepetést, mert még egy enyhe mosolyt is felfedezni véltem szája szögletében. Azonban türelmesen vártam, mert tudtam, előbb utóbb úgyis előrukkol a „farbával”.
Valami csörömpölést hallottam a házból:
- A macska?- kérdeztem, mire mosolyogva csak a fejét ingatta a kapitány és elnevette magát:
- Nem a macska……valami más!
Na most már aztán tényleg fúrta az oldalamat a kíváncsiság, de nem kellett sokáig várnom a „megoldásra” , mert a bejárati ajtóból a teraszra lépett egy törékeny kis nő, akinek kissé kócos, szőke haján látszott, hogy igencsak aktiválta magát a házban, s ezt bizonyította a kezében lévő törlőkendő és a fehér kötény, ami megkötve még jobban kiemelte karcsú derekát, s a szűk, divatos farmer is sok mindent sejtetett, amit még csak tetézett a testhez simuló pamutpóló.
Lábán, melyet olyan 35-36-osnak néztem, fekete pántos fél magas sarkú papucs, s ami igazán megfogott, az a két szeme volt, melyből valami szomorúsággal vegyes boldogság sugárzott. Ajkai mellett a mélyebb barázdák tanúskodtak arról, hogy nem valami gondtalan élete lehetett.
Az egész nő lehetett vagy 5o kg, de ahogy mondani szokták „jól volt összerakva”. Olyan 50-55 évesnek néztem.
Mindez csupán egy pillanat műve volt, hogy „felmértem a helyzetet”, s barátomra néztem, aki hamiskásan mosolygott, majd megszólalt:
- Igen….Ő az!
Na erre leesett végre a tantusz nálam is!….”Tehát mégiscsak „ideért” a hölgy, akiről öreg barátom megelőzően beszélt, s aki miatt a nagy „bumm”-ot elszenvedte. No most lettem csak igazán kíváncsi a történtekre.
A hölgy odalépett asztalunkhoz és hozzám fordulva, csendesen megkérdezte:
- Hozhatok valamit…..egy kávét, vagy valami mást???
- Köszönöm szépen, pillanatnyilag elég ez is! – mutattam a gyöngyöző pohárban lévő gyümölcslére.
- Ha valami esetleg kell…..szóljatok! – de ez már barátomnak szólt, aki ezt egy mosollyal nyugtázta, mire a hölgy visszament a házba, gondolom a munkáját folytatni.

- Azért legalább bemutathattál volna! – jegyeztem meg rosszallóan.
- Minek…..ismer…..tudja, hogy ki vagy!
- De én viszont nem! –
- Majd megismered…egyébként ne tarts neveletlen bugrisnak, mert ennek is megvan az oka…..Larának hívják!…Mit szólsz hozzá – s látva tépelődésemet rögtön hozzá tette – Ne mondj semmit!….Majd ha megismerted!……Különben éppen Ő miatta hívtalak ide, mert biztosan érdekel, hogy mi történt a múltkori beszélgetésünk óta. S amikor rábólintottam elkezdett mesélni:

„ Szóval…ott hagytuk abba a múltkor, hogy vártam valakit, nagyon készültem de nem jött, s az okát sem tudtam, de az a „kosár” igencsak a padlóra tett, hála istennek nem lett nagyobb baj. A véres cuccokat kidobtam, s csodák csodája még nem keresett meg a rendőrség, úgy látszik rossz az együttműködés a zsaruk és a kukások között - jegyezte meg cinikusan, s folytatta:
Néhány nap telt el az emlékezetes eset óta, amikor a kinti munkákkal éppen végeztem, megjegyzem siettem is, mert nagyon ronda felhők kezdtek el gyülekezni az égen, s tudod egy jó tengerész megérzi a vihart, s az éppen akkor volt készülőben.
Már itt a teraszon rendezkedtem, amikor a vihar előszele elkezdte először csak finoman, majd egyre erőteljesebben borzolni a fák leveleit. Hamarosan elsötétedett az ég és a sötét felhők csak úgy száguldottak , egymást üldözve. Tudtam már, hogy a dél felől érkező fekete „paplanok” olyan vihart hoznak, hogy a tengeren minden vitorlát be kéne vonni, s még az árbocok sem lennének biztonságban, s ismerve az itteni körülményeket még egy kiadós jégverés is elképzelhető volt.
Egyszóval pocsék idő közeledett.
Most adtam hálát az égnek, hogy a nyitott terasz oldalát, két oldalról, a széljárásnak megfelelően beburkoltam, átlátszó polikarbonát lemezzel. Így a napfény akadálytalanul „bejött” de a szelet nem engedte át.
Kutyám is érezte a közeledő vihart, mert bebújt az asztal alá, kis híján felborítva azt.
Nem kellett sokáig várni, s lecsapott a vihar előszele. Először csak néhány levél, majd később, már faágak is röpködtek a levegőben, no meg minden, amit a szél fel tudott kapni, s mindezt csapkodó villámok és a mennydörgés robajai kisérték, aztán leszakadt az ég!
Sűrű vízfüggöny zuhant a tájra, amit súlyosbított a néhány centiméteres átmérőjű jég golyók zápora.
Nekem nem volt szokatlan, mert annak idején szeretett MONÁ-m fedélzetén eléggé sok vihart megértem, de az a tengeren más, mert ott „csak” a tajtékzó hullámhegyek vannak és víz, alul fölül, mindenhol. Azonban itt a szél által felkapott tárgyak, az eső és a jég pusztító koktélja ömlött a földre.
Tehát itt ültem a teraszon, védve az esőtől és széltől és ráérősen szemléltem az elemek tombolását, mert azért volt valami jó is ebben, az eddigi rekkenő hőséget friss, eső szagú levegő váltotta fel.
Az utcai forgalom is szinte megszűnt, csak egy-két autó araszolt el a ház előtt, ide-oda bólogató ablaktörlővel, melyek nehezen tudtak csak megküzdeni a hirtelen lezúduló víztömeggel.
Az utcán is patakokba hömpölygött a sáros, habzó víz.
No de mindezt csak azért mondtam el, mert a történethez lényegesen hozzá tartozik.

Tehát tombolt a vihar, amikor megszólalt a kapucsengő.
Ki az a boldogtalan, aki ilyen ítéletidőben az utcára merészkedik??- gondoltam, s az előszobában lógó viharkabátomat felkapva a zuhogó esőben siettem kaput nyitni
Lara állt a kapuban, pocsékká ázva, kezében egy műanyag reklám szatyorral.
Haja, melyet semmi nem védett a zuhogó esőtől, csapzottan lógott a szemébe, vékony kis kabátkája, mely egy hajnali ködtől sem védte volna meg szinte rátapadt blúzára. Farmerja is úgy nézett ki, mintha úszóversenyen vett volna részt benne, de a legfurcsább a szeme volt, mert az eső összemosódott a szipogva ömlő könnypatakkal.
- Beengedsz? – kérdezte sírva.
- Persze! – kaptam észbe és ráterítettem gépiesen, a sok vihart kiállt, sárga plasztik esőkabátomat, nem törődve, hogy a teraszig tartó út során én is pocsékká ázok, mert az eső csak nem akart elállni, bár a szél ereje mintha már csillapodott volna valamit.
Nem is ültettem le a teraszon, hanem azonnal a fürdőszobába kísértem.
- Át kell öltöznöd, mert így biztosan megfázol, tessék itt egy törölköző, tedd magad rendbe, s mindjárt hozok valamit, amit magadra vehetsz! – azzal a szobába mentem és kitárva a szekrényt, megfelelő ruhadarabok után kezdtem kutatni:…..Fürdőköpeny!…Ez kell!….gyapjú póló!…Ez is……Fehérnemű?…No ezt nem tudom, mert hátha félreérti…inkább nem,….de egy nadrág is kéne, mert az övé igencsak pocsékká ázott!….Ez igen, ez jó lesz…..s találomra kiválasztottam egyet a polcon lévő összehajtogatott nadrágok közül.
- Hoztam ruhát, át kéne öltöznöd, mert a tied csurom víz…….na nem kell tartanod semmitől….én addig kimegyek a teraszra ……ha készen vagy szóljál! – mondtam egy gimnazista kölyök zavartságával, pedig……már sok mindent megértem, most mégis zavarban voltam, azzal a ruhacsomót letettem az öltöző szekrényre és…..kiballagtam a teraszra.

Kis idő múlva hallottam, hogy nyílik az ajtó és ott állt Lara egy tini lány zavartságával. A piros-fehér csíkos fürdőköpeny öve megcsomózva a derekán, a gyapjú trikó ujja feltűrve és a nadrág, hát az nem a legjobb választás volt, mert rábuggyant apró lábfejére, teljesen eltakarva azt, s alig tudott lépni tőle.
Ahogy néztem, majdnem elnevettem magam, amikor feltűnt, hogy bal kézfeje fölött egy aránylag friss seb éktelenkedik, melyből még szivárgott a vér:
- Hát az meg mi?! – szegeztem neki a kérdést, mire ösztönösen a háta mögé rejtette a kezét, és láttam, hogy ismét elkezd patakzani a könny a szeméből.
- Hadd nézzem, mutasd….mi történt veled? – szegeztem neki a kérdést és finoman megfogtam a kezét, magam elé húztam, amit Ő engedelmesen tűrt.
Nem volt vészes, csak felső hámsérülés, de a kezdetén kissé mélyebb, valószínű ez okozta a vérzést.
Magam után „húzva” a fürdőszobába vittem, ahol gondosan megtisztítva a sebet, s környékét fertőtlenítve, több gyorstapasszal sikerült lefednem a sérülését.
Az egész procedura alatt nem szólt egy szót sem, s nem is akartam erőltetni, mert valami zűrös dolgot sejtettem a sérülés mögött, s éreztem, hogy ez összefügg a hirtelen bekövetkezett látogatásával……Majd elmondja, ha akarja! ….gondoltam, azzal a konyhába mentem, miután leültettem a védelmet adó teraszon az egyik kényelmes karosszékbe. A konyhából nemsokára gőzölgő kávés csészével tértem vissza:
- Idd meg….jót tesz! – tettem le az asztalra a forró italt.
Hangtalanul kezdte el kortyolgatni, csak az időnként rám tekintő, nagy kék szemében láttam a hálát megcsillanni. Nem akartam kérdésekkel zaklatni, mert láttam, hogy eléggé rossz állapotban vannak az idegei, amit mi sem bizonyított jobban, mint a meg-megjelenő könnyek.
Hirtelen megszólalt:….Itt maradhatok éjszakára? – s várakozóan nézett rám.

No ne tudd meg Barátom mi minden szaladt át az agyamon, de tudtam, hogy nem szabad és nem is lehet visszaélni a helyzetemmel, mert ez a nő a védelmemet kéri, s azt, amit a házam adhat neki, a menedéket, s most el kell felejtenem, hogy itt áll kiszolgáltatottan és védtelenül.

- Természetesen!….Majd megoldjuk…..van elég hely! – erre odalépett hozzám és egy gyerekes puszit nyomott a tengervíztől megcserzett arcomra: - Köszönöm!
Rebegte s visszaült a karosszékbe, maga köré csavarva a székre dobott takarót.
Nem szóltam semmit, csak néztem ezt a törékeny teremtést, akit ki tudja milyen vihar sodort az én „kikötőmbe”, hogy menedéket találjon. Össze-vissza jártak a gondolataim, mert az én lelkemben is vihar dúlt, aminek központja Lara volt…..mi történt vele……honnét van a sérülése….bár volt már egy sejtésem, hogy az alkoholista élettársának a műve, de nem akartam rákérdezni……majd megnyílik és elmondja….nem szabad erőltetni.
Látszott rajta, hogy lassan kezd megnyugodni. Úgy éreztem, hogy nekem is szükségem van egy kis lélekerősítésre, ezért elővettem a hűtőből a pálmalevélbe csomagolt üvegemet, melyben kedvencemből, a fehér kubai rumból még lötyögött egy kevés.
- Kérsz?- kérdeztem, felé tartva az üveget.
- Mi ez?
- A legjobb ital mindenre…..kubai rum!
- Rum?….De hát ez olyan, mint a víz!
- Persze – nevettem el magam – csak az a különbség, hogyha ebből megiszol egy nagy pohárral, nem a szomjadat tünteti el, hanem Téged küld padlóra!
- Én nem szoktam ilyeneket inni!
- Gondolom, de egy korty nem fog megártani, sőt!…..Tudod mit…kóstold meg, ha nem ízlik, vagy nem akarod, ne idd meg…nem fog kárba veszni bíztattam, azzal töltöttem neki is néhány centre valót.
Óvatosan belekortyolt, de azonnal köhögésbe kezdett: - Ez finom, de nagyon erős!! – mondta kipirult arccal.
- Tudom…azért szeretem!……Ha nem akarod, ne idd meg, de szerintem jót tenne……és nehogy azt gondold, hogy le akarlak itatni….nincs szándékomban.!
- Nem gondoltam semmi ilyenre……Tudod…Te olyan jó vagy hozzám….pedig …..– s félbehagyta a mondatot.
Valahogy nem akart megindulni a beszélgetés, nem is akartam erőltetni.
Csak ültünk szótlanul, de valahogy mégis jó volt.

A vihar már messze járt, s a tépett felhők mögött a Nap is erőlködött, hogy fényével ragyogást hozzon a megtépett tájra, s belül nekem is valami rég nem tapasztalt érzés kezdett úrrá lenni a sok-sok nyomasztó lelki nyavalya felett.
Aztán…..kezdett esteledni, s a levegő is hűvösebb lett, ezért behúzódtunk a házba, s tiszta ágyneműt elővéve, ágyazni kezdtem. Larának a szobába, a francia ágyra, magamnak pedig…..az előszobába, az ülőgarnitúrára, ahol néha napközben is el szoktam nyúlni egy kis sziesztára, bár az utóbbi időben ez ritkábbá vált.
Nem éjszakai pihenésre tervezték, de nem okozott gondot, mert hozzá voltam szokva, hogy akármilyen lehetetlen helyen is tudjak pihenni.
Lara csak állt a szoba ajtóban és érdeklődéssel szemlélte ténykedésemet, amit a fekvőhelyét készítettem.
- Ez nem a Te helyed? – kérdezte, amikor az égszínkék lepedőt próbáltam feszesre húzni a széles ágyon.
- Ma a Tied lesz…..én meg kint alszom. – válaszoltam. No erre „beindult” s tiltakozott, hogy nem….ő nem akar nekem kényelmetlenséget okozni, majd Ő alszik kint…. Stb…stb.

Végül csak bele egyezett.
Szeretnék mondani valamit neked! – fordult hozzám, fájdalommal és szomorúsággal a hangjában – Az történt, hogy éppen a holnapi ebédhez készítettem a hozzávalókat, amikor hazajött az élettársam, s jócskán be volt „töltve”, amit én nem hagytam szó nélkül, igaz, hogy csak annyit mondtam neki, hogy …”megint ittál??”….mire ő lehuppant a székre, majdnem mellé, s a szatyorból kivett egy üveg bort, ami már megvolt kezdve, nagyot húzott belőle és felcsattant…Az én dolgom! Mi közöd hozzá! Én keresem meg rá a pénzt!……Persze! A piára neked mindig jut, de arra nem gondolsz, hogy az ennivaló és a többi is mind, mind pénzbe kerül?? – kérdeztem, aztán szó szót követett, mígnem felugrott, azaz inkább feltápászkodott a széről, mely fel is borult imbolygó mozdulatától és az asztalon lévő kést marokra fogva fenyegetni kezdett:….”Ha be nem fogod a pofádat, beléd vágom!” – s azzal felemelte a kést tartó kezét.
El akartam lépni előle, de nem sikerült, mert a szekrény és az asztal között keskeny volt a hely, így a sarokba lökött és felém sújtott a késsel. Próbáltam védekezni, azonban ahogy ki akartam bújni a kezei közül, sikerült a karomat megsebeznie, ekkor minden erőmet összeszedve ellöktem magamtól, ami igencsak részeg állapotára való tekintettel sikerült is és a földre zuhant. Nem történt semmi baja, de még jobban elkezdett szitkozódni, s mindenféle trágárságot vágott hozzám.
Csak annyit tudtam hirtelen tenni, hogy felkaptam a szatyromat, melyet a munkából megérkezve a fogas alá tettem, s amiben irataim, meg egy két dolog volt, majd kiszaladtam a házból. Akkor már kezdet esni az eső, de nem tudtam mit csinálni.
A házba nem mehettem vissza, mert az ajtóban ott állt élettársam, kezében a késsel és tovább üvöltött, elmondva mindenféle ringyónak engem, pedig Te is tudod, hogy nem vagyok olyan.
Kétségbeesésemben nem tudtam, mit csináljak, s akkor eszembe jutottál, hátha segítesz, bár arra is gondoltam, hogy a múltkori dolog miatt talán be se engedsz, de nem volt más megoldás, ezért összeszedve minden erőmet és dacolva a viharral, eljöttem, s kérlek, bocsáss meg, hogy a múltkor nem jöttem, de nem akartam cirkuszt, se Neked, se nekem!
Hát – és egy nagy sóhaj hagyta el ajkait – ez van!…Most már mindent tudsz!….Majd reggel keresek magamnak valami helyet, csak találok egy szállást, míg rendeződnek a dolgaim, mert abba a házba, bár az enyém, de addig vissza nem megyek, amíg el nem takarodott és beszélek a körzeti rendőrrel, hogy bírja jobb belátásra, hogy eltűnjön a házamból……És……köszönöm, hogy befogadtál, annak ellenére, hogy……
Ne foglakozz ezzel…..megtörtént…..felejtsük el – mondtam, de tudtam, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert a tüske, az tüske marad!
Megvacsoráztunk, aztán ki-ki ment a „saját helyére.
Ne tudd meg, milyen éjszakám volt! A hevenyészett fekhely mindenre jó volt, csak nyugodt, pihentető éjszakai alvásra nem, no meg aztán a tudat, hogy ott fekszik bent a szobában, én meg itt forgolódok. Azonban bármilyen nagy is volt a kísértés, tudtam, nem élhetek vissza a helyzetemmel. Tisztába voltam vele, hogy biztosan maga mellé engedne, mert melegségre, szeretetre, dédelgetésre vágyódik, de …..ez nem az a pillanat, bármennyire is szeretném.
Nagy nehezen reggel lett.
Kávét főztem és egy csészét a tálcára téve beléptem a szobába, ahol a széles ágyon, nyakig betakarva, kezdett ébredezni Lara. A búzavirág kék párnán éles szín ellentétet volt Lara szőke haja és az ágynemű kontrasztja között, mert szinte világítottak kócos tincsei.
Jó reggelt!….köszöntöttem, elmosolyodott és halkan viszonozta köszöntésemet….-Jól aludtál? – kérdeztem, mire nagyot nyújtózott, s a könnyű takaró lejjebb csúszott róla, látni engedve apró melleit, melyeket csak egy vékony póló takart. Szép látvány volt, de még milyen szép!

- Köszönöm….úgy aludtam, mint a bunda! – mosolygott – És Te? – kérdezte, mire csak bólintottam: - Én is! – és letettem az illatosan gőzölgő kávét az ágy mellett lévő kis asztalra, melyet megköszönt és kortyolni kezdett.
- Finom……köszönöm….figyelmes vagy!
- Egészségedre! – mondtam és csak néztem, nem tudtam betelni a látvánnyal.
- Szeretnék felöltözni! – mosolygott rám azzal a kis kacérsággal, mely minden nő szemében benne van.
- Persze…persze! – vettem tudomásul zavartan és kiódalogtam a szobából

A teraszon szürcsöltem a kávém, amikor frissen és kipihenve kilépett az ajtón, az éjszaka folyamán megszáradt ruháit felöltve…..Tetszett…nem is kicsit!!

- Hogyan tovább? – tettem fel a kérdést és várakozóan néztem rá.
- Azt hiszem, lépnem kell!
- Szerintem is!
- Haza megyek,…összepakolok….aztán…majd csak találok megoldást!
- Ide visszajöhetsz,….ha akarod!
- Köszönöm szépen,…..majd meglátom!
- Jó…Rád van bízva… én nem erőltetek semmit, de ha akarod, ide jöhetsz…akár hosszabb időre is! - Jegyeztem meg, s szerettem volna igenlő választ hallani.
- Köszönöm, s akkor…megyek is. Ha van valami telefonálok…jó??
-Rendben…tudod, hogy …..na majd alakul!

Elindult a kapu felé és kilépve az utcára visszanézett és egy bájos mosollyal a szájához érintett kezével puszit küldött, majd elindult, remélhetőleg egy új élet irányába.

Nehezen teltek az órák…..csak lődörögtem, de semmi értelmes dolgot nem tudtam csinálni és mindig az órát és a telefont lestem.
Sehol semmi……csak az óra mutatói vánszorogtak hihetetlen lassúsággal előre és a telefon rezdületlenül hallgatott.

Így telt el nagy nehezen a délelőtt.

Már elkondult a déli harangszó is, de még semmi, aztán fél három körül, amikor eldübörgött az ablak alatt a menetrendszerinti autóbusz, kisvártatva megjelent a kapuban Lara.

Izgatottan mentem eléje, s nem tudtam megállni, hogy ne kérdezzem meg rögtön:
- Mi újság?…Sikerült elrendezned mindent?…Rendbe minden?

Kérdésemre bólintott, s láttam arcán a mosolyt, ebből tudtam, nincs semmi baj, de gyors válasza is erről tanúskodott:

- Rendben minden!

Megnyugodtam, bár nem teljesen, mert nem tudtam mi lesz a jövőbeni folytatás, s szinte hipnotizáltam, hogy olyan választ adjon, melyre már nagyon vártam az első találkozásunk óta, de ez a válsz egyenlőre, még nem hangzott el. Bíztam benne, hogy erre is sor fog kerülni, de nem akartam siettetni Larát.

Miután megettük kései ebédünket, amit Lara tiszteletére dobtam össze, s ami már teljesen kihűlt, így a mikrónak volt is dolga vele, Lara háziasan lepakolta az asztalt, s már hallottam is, hogy a mosogatógép dolgozni kezd.

Szokásomhoz híven a teraszon ücsörögtem, pöfékelve ebéd utáni cigarettámat, amikor Lara is kijött és leült.
- Azt hiszem van egy csomó dolog, amit meg kéne beszélnünk! – fordult hozzám, s én fejbólintással helyeseltem.
- Először is otthon az a helyzet, hogy megmondtam neki, záros határidőn belül hagyja el a házat!…Tudomásul vette és három nap múlva költözik, mert akkor kap pénzt…..az utcára azért mégsem akartam küldeni. Azonban nem szeretnék hazamenni, míg el nem távozott, így valami megoldást kell találnom, hogy addig hol húzzam meg magam – mondta és kérdően rám nézett.
- Természetesen maradhatsz itt, ha ez jó Neked! – válaszoltam, s nagyon bíztam, hogy el is fogadja az ajánlatomat
- Köszönöm…..rendes vagy…..akkor ……maradok!

Angyali zene volt füleimnek, s mintha hájjal simogattak volna……Erre vártam…..Ezt akartam……s végre…..aztán majd meglátjuk.

A következő napokban semmi rendkívüli nem történt. Ugyan megjelent a házamnál Lara élettársa, de nem volt agresszív, bár éreztem leheletén az olcsó „kocsis bor” bűzös szagát, sikerült meggyőznöm nem érdemes Lara döntése ellen hadakozni, mert ez teljesen szabad akaratából történt így, s ebben a döntésben senki nem befolyásolta, hacsak az nem, hogy részegen rátámadt.

Figyelmeztettem, hogy maradjon veszteg, mert ha piszkálja Larát, az biztosan feljelentést fog ellene tenni, s annak pedig komoly következményei lehetnek.
Persze ez nem ilyen könnyen történt, de a végén csak sikerült meggyőznöm. Lehet, az is besegített, hogy Lara az egész beszélgetés alatt a terasz lépcsőn állt, kezében a mobiljával és várta a fejleményeket.

Azért volt bennem annyi emberség, hogy megkérdeztem a fickót, hogy van-e hová mennie, s megnyugtatott, ezzel semmi baj, csak azt sajnálja, hogy Larát elveszíti. Udvariasan, de a tőlem megszokott határozottsággal tudtára adtam, hogy mindezt saját magának, illetve a majdnem állandó részegségének és agresszív magatartásának köszönheti, aztán elváltunk, no nem éppen valami nagy barátságban.

És?? – kérdeztem a kapitánytól.

Tudom mire vagy kíváncsi, de azonban már nem tartozik a nagy nyilvánosságra – felelte öreg barátom , folytatta – a lényeg az, hogy már nem az előszobában alszom, s ami azt illeti…..jól megvagyunk, s ami a legfontosabb, Lara boldog és jól érzi itt magát, én pedig örülök, hogy itt van, mert nevetésével, sürgés forgásával életet hozott ismét a házba, s tudod, már nagyon elegem volt a „börtönéletből”

Persze, felvetődik a kérdés nem volt ez korai a feleségem halála után?…de nem szabad „összemosni” a két dolgot, mert a gyász örökre megmarad a szívemben és soha senki nem léphet a helyébe, de az élet megy, sőt robog. S ha a koromat figyelembe veszed, nekem már meg kell ragadnom, minden olyan alkalmat, melyet az élet felkínál.
Nem a külsőségeken múlik a gyász, mely szívünkben életünk végéig nyitott seb marad, de hogy teljesen el ne „vérezzünk” el kell fogadnunk a lehetséges megoldásokat, s Lara éppen ezért nagy kincs a számomra, mert ismét van értelme az életemnek, s van mellettem egy segítő kéz, akire számíthatok, s akinek fontos vagyok, akiért még érdemes élnem, s ami még nagyon fontos, én is „menedéket” jelentek a számára, kiutat abból az életből, ahol egy alkoholista kiszolgáltatott „tulajdona” volt. Annyi rosszat kapott az élettől, hogy most már éppen ideje, hogy sorsa jóra forduljon, mert a magam részéről megadok neki mindent, ami tőlem telik, s mindezt „csupán” azért, hogy boldognak lássam.! „ – fejezte be kettőjük történetét öreg barátom.

Mintegy végszóra, Lara is megjelent, kezében egy tálcával, melyet finomságokkal rakott meg. Látszott az arcán a megnyugvás és mozdulataiból, viselkedéséből is kitűnt, hogy boldog.
Szívemben jó érzéssel és baráti szeretettel néztem őket, s teljes egészében helyeseltem döntésüket, örülve annak, hogy a meglehetősen zavaros előzmények után egymásra találtak.

Az időm lassan lejárt és indulnom kellett, bár mindketten tartóztatni akartak, de várt a kemény munka, s messze volt még otthonom.

A kiskapuig kísértek, ahol öreg barátomtól egy öleléssel búcsúztam, amikor Lara hozzám lépett és egy gimnazista kislány pironkodó bájos szégyenlősségével puszit nyomott az arcomra, majd elpirulva hátrább lépett. Ránéztem és szinte sütött szeméből a boldogság, amikor öreg barátomhoz bújva integetett, miután elindultam az autómmal.
Az út ezen a részen egyenes volt, így sokáig láttam a tükörből, hogy ott állnak a kapuban, átölelve egymást és integetnek.

Hazafelé nem volt nagy forgalom és folyton az járt az eszembe, milyen ritka, hogy két, az élet mélypontján lévő ember így összetalálkozzon és olyan kapcsolat szülessen, ami mind a kettőnek, boldogságot, megnyugvást okoz. A szívembe zártam, öreg barátom mellé a kis, törékeny Larát is, aki odaadásával, szeretetével beragyogta öreg cimborám napjait.

A nagy "bumm" - Kid kapitány története
A nagy „bumm”.


Kid kapitány történetei

A temetés óta nem találkoztam öreg cimborámmal a mindig mosolygós, viccelődő, s az élet dolgait tömören summázó Kid kapitánnyal.
Tudtam, hogy neje halála óta önkéntes száműzetésbe vonult, ezért elhatároztam, hogy alkalom adtán meglátogatom öreg barátom, s meglepem egy üveg igazi kubai fehér rummal, melyről tudtam, hogy az egyik kedvence. Miután nagy nehézségek árán sikerült megszereznem a fadobozba csomagolt, díszes üveget, melyben víztisztán löttyent a kubai cukornád könnye, kocsiba ültem, hogy meglepjem barátomat.

Néhány órás autózás után meg is érkeztem a kis faluba, ahol egy zöldre festett családi házban élt, immár egyedül, öreg cimborám.

A fekete, hegesztett vaskerítésen látszott, hogy a ház gazdája nemcsak a vizeken otthonos, hanem szabad idejében egyéb szakmákkal is foglalkozik.
A nagykapun lemezből készült középkori páncélos vitéz tartotta alabárdját a magasba, s a kiskapun festett tábla közölte a vásárlókkal a nyitva tartási időt, mert a házban egy kis üzlet is üzemelt, kielégítve a falu lakosainak tüzelő igényeit. Barátom nyugdíja mellé jól jött ez a csekélyke pénzkereset, hisz az állam nem egy bőkezű gazda, aki jutányosan megfizeti az érdekében eltöltött kemény éveket.

A kapun belépve a teraszon lustán elnyúló, hatalmas német juhász kutya fogadott, aki keresztbe fekve a lépcsőre hajtott fejét felemelve, hang nélkül fogadott, csak a fark csóválása jelezte, hogy emlékszik rám. Ami azt illeti, már ő sem volt fiatal kölyök, mert a kutya időszámítás szerint egyidős volt gazdájával, ami majd 70 évet jelentett. Komótosan felállt, körbe szaglászott, majd miután semmi olyannak a nyomát nem találta, mely felkeltette volna érdeklődését, visszafeküdt a lépcső tetejére és le-lecsukodó szemekkel leste a körülötte történteket, azaz a nagy semmit.
Egy-egy eltévedt, zümmögő bogár zavarta csak békés nyugalmát, ilyenkor nagy fogcsattanással próbálta elkapni a hívatlan vendéget, persze sikertelenül, majd fejét lábaira fektetve tovább szunyókált.

Az ajándék csomaggal a kezemben kénytelen voltam átlépni a lusta jószágot, mert nem mozdult a lépcső tetejéről.

Illedelmesen kopogtam az ajtón, s belépve ott találtam öreg cimborám, ahogy ott ült a szemben lévő kis asztalnál, talpig feketében. Előtte egy üres kávéscsésze és a hamutartóban füstölgő cigaretta jelezte, hogy túl van a ki tudja hányadik feketén és a sokadik cigarettán.
A rádióból halk zene szólt és a sarokban lévő számítógép bekapcsolt monitorja jelezte, barátom világgal történő kapcsolatának színvonalát.

- Gyere, tedd le magad! – mutatott az ülőgarnitúrára, mely elfoglalta az előszoba egyik falát, az utcára nyíló, nagy, forgó ablak alatt, anélkül, hogy felállt volna helyéről.
- Mi újság, hogy vagy? – kérdeztem és közben elővettem a magammal hozott üveget, s az asztalra tettem. – Hoztam a kedvencedből egy flaskával, hátha jót tesz,.
- Köszönöm a figyelmességedet, rám fér, de tudod, hogy napközbe nemigen iszom semmit, …..bár……ez a mostani alkalom, hogy meglátogattál, alighanem kivételes, így fel lehet rúgni a szokásokat!…..Különben is….eléggé pocsék éjszakám és estém volt! – jegyezte meg és valami mérhetetlen szomorúságot véltem felfedezni szavai mögött.
- Miért….történt valami……van valami baj?? – kérdeztem, amire csak egy hang nélküli bólintás volt a válasz.
- Megint oldalba rúgott ez a pocsék élet, s most eléggé magam alatt vagyok!
- Ha gondolod, elmondhatod, ha egyáltalán rám tartozik, mert tudod….
- Tudom, tudom….Te jó barátom vagy és megértesz…..olyan dolgokat is, melyeket mások, teljesen más színben látnak, de nem akarlak untatni !
- Ha akarsz beszélni róla, tudod, hogy én mindig meghallgatlak, s eléggé régen találkoztunk már….gondolom azért sok minden történt ez idő alatt!
- Hát……..valóban így van……mivel nincs senki, akinek a történteket elmesélhetném, elmondom, mert……..kíváncsi vagyok a véleményedre, még akkor is, ha az nem a legjobb. – mondta és rágyújtott egy újabb cigarettára, bár a félig telt hamutartó mutatta, hogy nem az elsők közül való.

Tudod jól, hogy nem vagyok egy „falujáró” típus, s amióta házunkat megszállta a kór fekete árnya, nemigen mozdultam ki itthonról, amit még az üzlet reggeltől estig való nyitvatartása is befolyásolt. Régen elmúltak már azok az évek, amikor a cimborákkal a kikötői kocsmákba vedeltük a sört és a rumot……megcsendesedtem, s kocsmát belülről már évek óta nem láttam, de a faluba sem kóválygok, mert még a közelben lévő boltba is kocsival megyek, hogy ne kelljen a kellemetlen kérdésekre válaszolnom…..”Hogy van a nejed??….Jobban van??…..Kitartást és gyógyulást kívánunk!…stb” Ezért aztán szinte teljesen megszűnt minden kapcsolatom az itteniekkel, csak a betévedő vásárlókkal beszélgetek néha, no meg a közvetlen szomszédokkal.
Az évek során ez szerint éltem, s beteg nejemen kívül csak a kutyám, az állandóan enni akaró, válogatós macskánk, s a néhány tyúk a baromfiudvarban, valamint az éjjel nappal bekapcsolt TV volt a társaságom……Nem is volt ezzel semmi baj, hiszen a ház körüli munkák, az üzlet és a műhely bőven adott tenni valót, így nem unatkoztam, s estére mindig fáradtan kerültem ágyba.
Aztán jött az az éjjel……amikor ……elment……egy borzalom volt, bár csendesen aludt el örökre.
Az utána következő napok….mint egy rossz álom…úgy éreztem, de sajnos ebből nem lehet felébredni és fojtogat, ha rá gondolok, még most is elbőgöm magam.

Az idő lassan telt…sokkal többet ültem a számítógép előtt…..takarítottam….pakoltam…..igyekezte- m elfoglaltságot találni……bele vetettem magam az Internet világába….nézegettem, olvasgattam a sok-sok ismeretlen ismerős, s barát üzeneteit, leveleit, melyeken keresztül rengeteg együtt érzést, részvétet és kedves, bátorító szót kaptam, melyekért nagyon hálás voltam.

A nappalok még csak teltek valahogy, de az esték, az éjszakák??…..Izzasztó rémálmok, nyugtalan vergődések, ronggyá tekert takarók és párnák és a csend…az az őrjítő csend, amit az állandóan bekapcsolt TV-ből sugárzó hangok nem tudtak megtörni, mert a közvetlen emberi hangot nem pótolhatja semmi, s ami talán még ennél is rosszabb volt, hogy én, a viharedzett „tengeri medve”, aki a legszörnyűbb sirokkóval és a legvadabb passzát széllel is szembe tudtam nézni, s a leghatalmasabb hullám sem tudott lesodorni a hajóhídról, most egy minden semmiségtől könnyező, bőgő gyerekké váltam.
Elég volt ránéznem egy nejem által használt tárgyra, s máris megállíthatatlanul folytak könnyeim. Doboz számra használtam a zsebkendőket, s a szemetes állandóan a beledobált papír zsebkendőktől fehérlett Próbáltam eltüntetni a ruhákat, sálakat egyéb személyes holmijait, részben elajándékoztam, eltüzeltem, de sok minden a szekrények sötét mélyébe került, direkt elkülönítve, hogy még véletlenül se nyissam ki, s ne kerüljenek a szemem elé, azonban ez csak részmegoldás volt, mert az elviselhetetlen magányon mindez nem változtatott.
Szóval…..ahogy mondani szokták…..padlón voltam, amin nem segített semmiféle gyógyszer, mert azt is megpróbáltam, valami mesterséges bódulatba kerülni….ismered, idegcsillapító meg valami pia…..ez sem jött össze, nem is beszélve arról, hogy tudtam igencsak veszélyes területre tévedtem, melyből akár még nagy baj is lehet….nem is folytattam tovább, mert…..nem segített és féltem a várható következményektől is.

Törtem a fejem a megoldáson, de semmi értelmes dolog nem jutott eszembe, bár tudtam, hogy a legnormálisabb megoldás az lenne, ha társaságba mennék, emberek közé, de a hosszú évek után ismét ki kellett volna alakítani a baráti környezetet, esetleg megkeresni a régi barátokat, barátnőket, de tudod ez csak kétségbeesett kapkodás lett volna életmentő szalmaszálak után, s félve a sok sikertelenségtől nem is igen próbálkoztam, miután a Net-es kereséseim sorba sikertelenek voltak…..Régi életemből nem értem el senkit…..hiába….a majd 15 éves kihagyás óriási űrt támasztott.

Maradt a kutyám és a macska „társasága”, no meg az állandóan gyötrő gondolat, mi lesz, ha történik velem valami …….majd 70 éves fejjel erre is kell gondolni, s én nagyon is sokat gondoltam erre, sokkal többet, mint kellett volna. Egyszerűen elvesztettem a jövő képem, s minden olyan bizonytalanná vált, csak azt láttam magam előtt, hogy tehetetlenül fekszem a padlón, s hiába kapkodok egy segítő kéz után….nincs…..nincs aki orvost, vagy segítséget hívjon, s ott kell búcsúznom a világtól, tehetetlenül, erőtlenül, a plafont bámulva, kapkodva a levegő után, amíg……

Na ez aztán tényleg a padlóra tett!……Tudtam, hogy önsajnálat és önmarcangolás, melynek az eredménye az lehet, hogy addig gondolok rá, míg rögeszmévé nem válik és tényleg be nem következik.

Aztán történt valami, mely teljesen más irányba fordította gondolataimat, s Rád bízom annak megítélését, hogy helyes vagy helytelen volt-e.

Ha leülök a számítógépemhez, itt a mellettem lévő ablakon pont az utcára és a kiskapura látok, így aki elsiet, vagy elballag az úton, a járdán, majdnem csak a szemem előtt megy el. A jó időre való tekintettel, no meg az állandóan füstölgő cigarettáim miatt ez az ablak egész nap résnyire nyitva van, annyira, hogy a macskánk ki ne tudjon férni rajta, ugyanis amióta megvan még nem hagyta el a házat. Így szoktatta a nejem, s én sem akarok változtatni rajta, bár néha az idegeimre megy a nyávogása, ahogy keresi eltávozott asszonyát.
Nos, mint mondtam itt ültem a gép mellett, olvasgatva Net-es barátaim üzeneteit, amikor láttam, hogy egy látásból régóta ismert asszonyka siet a falu közepén lévő boltba. Törékeny, nejemmel teljesen megegyező testalkatú nő volt, bár tudomásom szerint vagy tíz évvel fiatalabb, de ez nem volt lényeges, mert jó tulajdonképpen én a feleslegessé vált holmiktól akartam szabadulni, s tudtam nem valami fényes anyagi körülmények között él alkoholista élettársával, így arra gondoltam, szólok neki nincs-e szüksége néhány ruhadarabra, melyeket a szekrény mélyére sülyesztettem.
Kiszóltam az ablakon, mire megállt, s invitálásomra be is jött.
Ezután megmutattam neki, hogy mi az ami között válogathat, majd megkínáltam egy kávéval, amit el is fogadott.

Aztán, miközben a forró kávét iszogatta, beszélgetni kezdtünk. Elmondta, hogy mennyi gondja van élettársával, aki ha piát lát nem tud ellenállni, s milyen elviselhetetlen ha részeg, mert még erőszakos és durva is. Valami elkezdett motoszkálni bennem…először a sajnálat, együtt érzés…aztán…hát igen…a lehetőség!!…….Lehetőség,, hogy valakinek segítséget nyújtsak, no meg……az, hogy ezt akár a saját „hasznomra” is fordíthatom, s ezzel megoldódna sok minden!
Annyira ismerlek, hogy most nem arra gondolsz, hogy néhány hónappal nejem halála után kissé korai egy ilyen döntést hoznom, amiért esetleg a falú a szájára venne, mert tudod, hogy nem éltem sohasem a környezetem „szájíze” szerint. Mindig gyorsan szoktam dönteni, s általában helyesen, persze nem mindig jól, legalább is az „ismerőseim” szerint.

A beszélgetés lassan-lassan kezdett olyan irányba terelődni, hogy idejét láttam feltenni a kérdést:….”Nincs kedved eljönni hozzám, egy kicsit hosszabb időre??”
Ahogy a szemébe néztem már tudtam a választ, mert olyan hála sugárzott belőle a törődésért, az együtt érzésemért, ami egyértelművé tette, hogy mit fog mondani.
„Ha te akarod és nem vagyok teher a számodra, ahogy alkalom nyílik rá eljönnék, de csak akkor, ha ez neked nem jelent problémát!”…..Láttam a szemeiben és az arcán, hogy erre csak azt mondhatom:….”Gyere, várlak és szívesen fogadlak, bármikor jössz is…itt nyugalomban és megértésben lesz részed, s megteszek minden tőlem telhetőt, hogy jól is érezd magad”….”Köszönöm a kedvességedet, s ha akarod, szombaton nem dolgozom, eljövök, de csak akkor, ha nem zavarlak!”…….”Várni foglak, s várom a szombatot!”…mondtam és megsimogattam a kezét, melyre egy mosollyal válaszolt. Hirtelen rádöbbentem, hogy évek óta ismerem, de sem nevetni, sem mosolyogni még nem láttam, bár azt hiszem most már az okát is tudom, hiszen éreztem, hogy mennyire ki van éhezve egy kis törődésre, szeretetre, odafigyelésre. Azt is tudtam, hogy helyzetemmel nem szabad visszaélnem, mert óriási csalódást okoznék neki, amit nem akartam.
Felállt és el akarta pakolni a csészéjét előzetesen megkérdezve, hol öblítheti el….”Hagyjad csak, a vendégem voltál, majd én elintézem!”…amire csak annyit mondott: …”Tudom a férfiak mennyire utálnak mosogatni, s nem akartam neked kényelmetlenséget okozni!”…elmosolyodtam és tetszett a hozzáállása, mert látszott, komolyan is gondolja amit mondott.
„Sajnos most mennem kell, de…….szombaton akkor ha akarod jövök….de csak akkor, ha tényleg akarod és nem okoz ez neked bármi problémát!!”
„Mondtam……várlak és…gyere…..mert….” szándékosan befejezetlenül hagyva a mondatot. Rám nézett, szemében valami furcsa csillogással és úgy állt ott, hogy önkéntelenül is magamhoz szorítottam. A modernül kócos haja beborította a nyakamat, s éreztem a ruhán keresztül is szapora szívverését. Az álla alá tett kézzel megemeltem a fejét és egy puszit leheltem ajkaira, melyet lehunyt szemmel viszonozott……Szeretném gyorsan tisztázni, nem csók volt, csak egy a pillanat varázsa által kiváltott puszi, s nem volt semmi szeszuális tartalma……egyikünk sem gondolt ilyesmire……és mégis…….milyen jól esett, s úgy éreztem neki is.

Nos nem akarom hosszúra nyújtani, s főleg nem akarok részletekről beszélni, mert az ilyen dolgok csak a résztvevőkre tartozik, s nem szoktam „kibeszélni” az ilyen irányú dolgaimat, erről az oldalamról ismerhetsz is, viszont ahhoz, hogy megértsed a következő napok eseményeit ezt el kellett mondanom. „

Itt Kid megszakította az elbeszélését, s a szünetet kihasználva én is rágyújtottam a következő cigarettára, miközben a kapitány felállt és poharakat rakott az asztalra, egy fém tálcára, melyen művészi véset elevenítette meg utolsó hajóját, „akivel” a tengereket járta, s az „öreg” nyugdíjba vonulása után a kikötő múzeumába került Büszkén feszültek vitorlái a művész tudását dicsérve, de nem sokáig, mert a kristálypoharakba kitöltött színtelen rum elterelte a figyelmünket MONA kecseségéről.

Miután felhajtottuk poharaink tartalmát, a kapitány némi torok köszörülés és egy újabb cigaretta meggyújtása után folytatta történetét:

„Hol is hagytam abba??…..Tehát elbúcsúztunk egymástól, kikísértem, rám mosolygott és elindult a járdán. Egy darabig néztem utána, majd valami rég nem érzett borzongással bensőmben én is vissza ballagtam „odúmba”, persze a feljáró lépcsőt elfoglaló kutyámnak is jutott egy simogatás, melyet sűrű farkcsóválással vett tudomásul, de nem volt hajlandó felkelni, inkább még jobban elnyújtózott. Kénytelen voltam keresztül lépni rajta, mert jó szokásához híven megint csak úgy nyúlt el, ahogy szokott, a legfelső lépcsőnél, keresztbe.

Ahogy beléptem a házba, valahogy már nem volt olyan semmi, mint néhány órával ezelőtt. Az óra is vidámabban ketyegett, s már nem azt zuhogta fülembe, hogy öreg vagy és közeledik a te időd vége is, hanem azt, hogy nemsokára szombat lesz.

A hátralévő napok rendcsinálással, takarítással teltek el. Még a dohányfüsttől megbarnult falakat is újra festettem, s igyekeztem mindent úgy rendbe rakni, hogy „szó ne érjen”……Ami azt illeti nem kis munka volt, reggeltől estig serénykedtem, s a mosógép is azt hitte, hogy hülyét kaptam, mert vartyogott egész nap.
Így ment ez egészen szombat reggelig, akkor aztán irány a bolt, melyekből több is van a faluba, s a bevásárlás során végig is látogattam mindegyiket.
Szatyrokkal megpakolva érkeztem haza, mert minden olyant összevásároltam, amelyről azt gondoltam szükség lehet rá! Sajnos nem tudtam, mivel kedveskedhetek neki, mit szeret, mit nem, ezért aztán amiről azt gondoltam szükség lehet rá, a szatyorba került…...Tevékenykedtem, sürgölődtem, nyüzsögtem, mindent újból és újból leellenőrizve, nehogy valami probléma legyen…….Több mint 40 éve nem volt ilyen feladatom, nem is beszélve arról, hogy az utolsó randimat már csak az ókorról szóló könyvekben lehet megtalálni.
Már majdnem eljött a találkozás időpontja, amikor eszembe jutott, hogy nem ártana egy szál virág is az asztal közepére tett vázába, melyet valahonnét a padlás rejtekéből kerítettem elő. Csodálatos vörös rózsa nyílt az ablak alatt. Vérvörös szirmai néhány nappal ezelőtt mutatták meg magukat a világnak, oly szép volt, hogy sajnáltam levágni és vázába tenni. Most se vetemedtem rá, de azért a metsző ollót előkészítettem, ha jön a hölgy, legyen kéznél, hogy ajándékként átadhassam.

Minden készen volt ahhoz, hogy szerintem megfelelő fogadtatásban részesítsem. A fürdőszobába vakító fehér törölköző, a szoba kiporszívózva, ablak megpucolva, az étkezőben frissen mosott damaszt abrosz az asztalon, középen az üres vázával, a hűtő tele, bor, édes likőr, cola, gyümölcslé behűtve, szükség esetére még egy üveg jófajta pezsgő is ott pihent, s a lakásban található összes hamutartó kiürítve, megpucolva ragyogott.
Leültem és vártam!……Lassan, nagyon lassan vánszorgott az óra mutatója előre, mind közelebb hozva az időpontot, amikor meg kell szólalnia a csengőnek.
Ki be járkáltam a teraszra, mert nem akartam összefüstölni a házat.
Zuhanyozáson, borotválkozáson már túl voltam, sikerült a helyzetnek nagyjából megfelelő ruhát is összevadásznom.
Vártam ,egyre türelmetlenebbül……még egy óra…….még háromnegyed óra……..még fél óra……..még negyed óra……….egyre izgatottabb lettem…….folyton lestem az utcát, jön-e már……még tíz perc……gyorsan a fürdőszobába, fogmosás, eltüntetni a cigi nyomait. Még öt perc…és borzongó idegesség!
Végre! Az óra mutatói a megbeszélt időpontot mutatták, de………sehol senki!
Biztosan késik egy kicsit, hisz a nők……..tudjuk mindketten.
Már tíz perce, hogy itt kéne lennie!…gondoltam…..Talán közbejött valami??……De az nem lehet, mert akkor szólt volna!!!……Miért nem jön???..Csak nincs valami baj??
Aztán eltelt egy fél óra és sehol semmi, majd egy óra és a helyzet változatlan.
Leültem, mint az iszap, s iszonyú fejfájás kezdett el kínozni.
Még várok egy fél órát, aztán…….
Tulajdonképpen még jöhet, ha akar………s mi van akkor, ha nem akar….ha félreértettem a viselkedését és a szavait??…töprengtem, egyre jobban érezve, hogy az egész találkozásnak befuccsoltak. Éreztem, hogy a vérnyomásom emelkedni kezd, mert egyre jobban zúgott a fülem.
Leültem a számítógépemhez, s bekapcsoltam, hátha a képernyőre tapadva el tudom terelni a figyelmemet. Próbáltam olvasni az kapott üzeneteket és válaszolni rájuk, de közben mindig az előttem lévő óra mutatóira tévedt a szemem.
Már egy órája, hogy itt kéne lennie és sehol semmi!
Várok még egy fél órát, s aztán……
Letelt a fél óra is, nagy sóhaj és valami tehetetlenség öntött el, amitől keserű lett a szám.
Már nem érdekelt, hogy a hamutartó mellettem kezd megtelni az elszívott cigaretták maradványaival , s hogy vágni lehetett a füstöt, mert tudtam, hogy pestiesen mondva „ez nem jött össze”
Aztán késő este lett, amire úgy döntöttem, hogy most már le kéne feküdni, mert kezdett mozogni a talaj, pedig nem az imádott hajóm fedélzetén álltam, de a körülöttem lévő üres üvegek tanúsították, hogy valami nincs rendben.
Azt mondják az én koromban lévő ember szerencsés, ha orrvérzést kap, mert így elkerüli a nagyobb bajt, az agyvérzést, nos nem tudom minek a hatására, az előbbi, vagy csak az elfogyasztott ital miatt, de éjjel arra ébredtem, hogy valami meleg, ragadós tócsába van a fejem, s amikor kábultan felkapcsoltam a villanyt, láttam, hogy a hófehér párnán egy eléggé terjedelmes bíbor folt éktelenkedik, s számat is valami ragadós, sós váladék lepi el.
Kitámolyogtam a fürdőszobába, s majd hanyatt estem, amikor a tükörből egy vértől csepegő arcú zombi nézett rám.
Mosakodás, ágynemű csere, s a mindig kéznél lévő gyógyszer, no nem kell komolyra gondolni, csak enyhe vérnyomás csillapító és nyugtató.
Aztán…..nehezen és lassan reggel lett!
Azóta gondolkodom, bár nem érdemes ezen töprengeni, mi történhetett, én rontottam el valamit, vagy csak vén fejjel beképzeltem valamit, ami nem is volt???

Próbálom magam túltenni az eseményeken, de tudod amúgy is labilis köröttem minden, s az idegeim is eléggé pocsék állapotba vannak.
Régen volt már, amikor a büszke kapitány szoborként állt a helyén, s nem tudta kő szívét meghatni semmi sem, mert a kapitány kőszíve darabokban fekszik a földön, s minden egyes rúgás csak még jobban tördeli apró darabokra, míg egyenlő nem lesz a mindent befogadó anyafölddel.
„Ember küzdve küzdj és bízva bízzál!!” mondta Madách….hát én küzdök, de…..már nem bízom semmiben , és senkiben, még magamban sem!

Nos ennyi volt a történet, mely ismét a padlóra tett, s feltett még egy zárat ennek a rohadt „börtönnek” a falára.”…….fejezte be elbeszélést öreg barátom.

Csak ültünk, egyikünk sem szólt egy szót sem. A kapitány azért, mert részéről befejezettnek tekintette a történetet, én pedig nem tudtam, s nem is akartam semmiféle megjegyzést hozzá tenni, vagy bármilyen „nagy tanulságot” levonni belőle.

Összecsendültek a poharaink, melyekben a régi szép idők emlékeit idéző, kristálytiszta kubai fehér rum csillogott és szivárványt rajzolt a pohár falára.

2011. augusztus 29., hétfő

Ötvenen túl


Milyen csodálatos az élet! és az benne a legszebb, hogy amikor kissé elszomorodsz valamitől (mert persze ilyen is van) akkor Ő (a jó Isten), valamilyen formában összehoz egy Tündérrel, aki gyorsan elfeledteti bánatod, vigaszt nyújt, és ha elégedetlen vagy magaddal, ő megvilágítja értékeid.


Elmesélek egy történetet, amiből kiderül, milyen értékes egy nő, legyen akár 50 (de lehetne 60,70,80) éves is! Íme:

“Elmesélek egy történetet, ez akkor történt meg velem, mikor még anyakönyvvezetőként dolgoztam! Bejött hozzám egy 60 körüli férfi, bejelenteni, hogy szeretné feleségül venni a párját, de csak szerény esküvőt szeretnének, hiszen már évek óta együtt élnek, de szeretné, ha az asszonya a felesége lehetne. Velem még nem fordult elő, hogy nem fiatalokat adok össze, máris dolgozott az agyam, hogy ugyan milyen beszédet fogok írni, nem lesz könnyű, hiszen a fiatalok előtt ott az élet, gondoltam balga módon, ők meg hát….igen ám, de a menyasszony nem volt vele! Kértem, együtt jöjjenek vissza, mert sajnos a formalitásokat, a papírmunkát úgy tudom elvégezni, hogy mindketten eljönnek!

Nem szólt a férfi semmit, elköszönt, és azt mondta, délután visszajönnek!

Eljött a délután, és az, amit azóta sem felejtek el….a férfi bekopogott, és mosolyogva mondta, hogy eljöttek, de megkérhetne-e, hogy vigyem ki a papírokat az udvarra, mert a párja sajnos nem tud bejönni ( négy lépcsön és egy szűk ajtón lehet feljutni az irodába )! Fúúúú, gondoltam ez nem lesz egyszerű, a bürokrácia sok papírt fogyaszt, felajánlottam, hogy segítek behozni az asszonykát, azzal már perdültem is ki az udvarra. Az udvaron pedig ott ült az asszony tolószékben, mosolyogva, és egy takaróval letakarva…. egyik lábát sem láttam, már egyik sem volt, csak a takaró…életem legnehezebb megszólalása volt, már nem tudtam mit is mondtam. Kiköltöztem az udvarra, kivittem az anyakönyvet alátétnek, a papírokat, a tollat, és ültünk az udvaron, a férfi a padon, a nő pedig mellette a tolószékben!Akkor már beszélgettünk, én végeztem a munkám, közben meg figyeltem őket! Mindig nevettek, a férfi alig mulasztotta el, hogy ne fogta volna meg a nő kezét, vagy ne igazította volna meg a takaróját!

Mikor visszamentem az irodába, teljesen magamba roskadtam, milyen beszédet mondok én, és hogyan beszélek az előttük álló útról, hogyan oldom meg az anyakönyv aláírását, hogyan oldom meg, hogy mégis valahogy bejusson a házasságkötő terembe, no és a hivatalos rész, amikor felállva kell kimondani az igent…. aztán eszembe jutott a szeretet, az a szeretet, amit rajtuk láttam, a gondoskodás, a kitartás, az erő,az összetartozás, a társ támogatása…. ebből megszületett a beszéd, csak még azt nem tudtam, hogy hogyan fogom elmondani bőgés nélkül, mert egy anyakönyvvezető nem bőgheti végig a szertartást! A tolószéknek csináltattam a hivatal fiúival egy olyan rámpát, amin fel lehet tolni a lépcsőn, az évek óta ki nem nyitott ajtót megszereltettem, hogy beférjen… nagyon izgultam, pedig tényleg csak kicsi esküvő volt, nem 400 ember hallgatta mit mondok, csak négyen voltak, Ők ketten és a tanúk.

Mikor megérkeztek köszöntöttem őket, és a férfi a fülembe súgta: ugye milyen szép a párom? Valóban szép volt, igazi menyasszony, a ruhája, a haja, az arca, látszott mennyit készült erre a napra… a ruhája a tolószékben ülve is leért a földig…. És ekkor megnyugodtam, nem kell izgulnom, ami igazán fontos az nem az, amit én majd mondok ott bent a teremben, hanem az, amit a férfi nekem mondott, szépnek látta a párját!…. szerintem ennyit ér egy nő, az a nő a mindent jelentette a párjának. A nő akkor ötven éves múlt, pár hónappal…

A férfi boldogan tolta be a széket a terembe, és én még sosem hallottam olyan boldogan kimondott boldogító igent!

Egy másik megható , tanulságos történet  :

A postások és az öreg

Egy igen szegény öregembernek minden pénze elfogyott. Hiába kért ettől is, attól is, mindenki sajnálkozott, ígérgetett, de egy vasat se adott. Mit tegyen? Levelet írt a jó Istennek. Ebben elpanaszolta baját, elmondotta, hogy ő milyen öreg, beteges és szegény. Senkije nincs. Nagyon szépen megkéri a jó Istent, hogy küldjön neki 2000,- Ft-ot.

A levelet bedobta a legközelebbi postaládába. Amikor a postás kiszedte és osztályozni kezdte a leveleket, meghökkent, majd mint kézbesíthetetlen levelet felbontotta, hogy a levél írójának címét esetleg megtudhassa. Meghatódott a jó öreg egyszerűségén és naivságán. Elhatározta, hogy segítségére lesz az öregnek. Elmondta az esetet postás társainak, kik elhatározták, hogy gyűjtést rendeznek. A derék és jólelkű postások csakhamar összegyűjtöttek 2000,- Ft-ot. Ezt aztán postautalványon az öreg címére továbbították. Az öreg nagyon boldog volt, új levelet írt, amiben kifejezte háláját, köszönetét és a postások szívét is boldogság töltötte el.

Segíteni éppen olyan jó, mint segítséget kapni.

ÖREGKOR

Valaki ezt mondta: “Senki sem öregszik meg. Akkor leszünk öregek, amikor megállunk a növekedésben.”

Kedves Lányom / Fiam!

Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes, és próbálj megérteni!

Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni, légy türekmes.Jussanak eszedbe azok az idők, amikor én tanítottalak!

Ha beszélek hozzád, és ezerszer elismétlem ugyan azt a dolgot, ne szakíts félbe, hallgass végig! Amikor kicsi voltál, ezerszer kellett elolvasnom ugyan azt a mesét, amíg el nem aludtál.

Ha nem akarok megmosakodni, ne szégyeníts meg, sem ne feddj meg érte. Jusson eszedbe az a millió ötlet, amit kitaláltam, hogy rá tudjalak venni a mosakodásra!

Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdonságokkal kapcsolatban, adj elég időt, és ne nézz rám gúnyos mosollyal... Megtanítottalak, sok mindenre, hogy egyél jókat, öltözködj szépen, hogy hogyan nézz szembe az élettel.

Ha néha nem emlékszem dolgokra, vagy elvesztem beszélgetésünk fonalát, adj gondolkozási időt, hogy eszembe jusson... és ha mégsem sikerül megtennem, ne légy ideges. És ami a legfontosabb, az nem a mondanivalóm, hanem az, hogy veled legyek, és figyelj rám!

Ha valaha nem akarok enni, ne erőltesd. Jól tudom, hogy mikor kell ennem és mikor nem.

Ha gyenge lábaim nem engednek sétálni, nyújsd a kezed, ahogy azt én tettem, mikor te tanultál járni.

És amikor egy napon azt mondom neked, hogy nem akarok tovább élni... hogy meg akarok halni... ne légy dühös, egyszer ezt is meg fogod érteni. Próbáld meg megérteni, hogy a koromat nem megéltem, hanem túléltem.

Egy nap majd megérted, hogy minden hibám ellenére mindíg a legjobbat akartam neked, és, hogy az utat

szerettem volna előkészíteni neked.

Nem érezhetsz sem szomorúságot, sem dühöt vagy tehetetlenséget, ha a közeledben vagyok. Mellettem kell lenned, próbálj meg megérteni, és segíts nekem, ahogy azt én is tettem, amikor megszülettél.

Segíts járnom, segíts befejezni az utam szeretettel és türelemmel. Megfizetek majd egy mosollyal, és azzal a mérhetetlen nagy szeretettel, amellyel mindíg szerettelek.

Szeretlek benneteket gyermekeim!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...