2011. május 24., kedd

Váci Mihály: Zsoltár

Legyen áldott a Te neved,
melytől most is remeg az éj.
Áldott legyen a szégyened,
amelybe elrejteztél.

Magasztaltassék a Te neved,
és arcodon a mályvák,
és első pirulásodat
angyalok zavartan imádják.
Áldassanak örök mámorral
a felujjongó idegek,
és első remegéseid értem
megszenteltessenek.

Kegyelmed,mellyel hozzám voltál,
legyen az égben kedves,
s amivel Te megáldottál engem,
legyen malaszttal teljes.

Szenteltessék meg ajkadon a csók,
fénylőbben, mint az ostya,
és sóhajaid áhítatát
zarándok-sereg áhítozza.
Gyönyörtől felkent arcodat
templomi zászlókra hímezzék.
Imádják ölelésed
kitárt-kar keresztjét.

Testedre hintessék liliom,
s amerről jöttél - pálma.
Csípőidet szentelt olaj
avassa, lehelje ámbra.
Homlokodra glória nyíljon;
galamb lebegjen, hol ledőltél,
hol égfelé fordult az arcod,
a helyet imádja örök tömjén.

Magasztaltassék az idő,
zümmögje zsoltár.
Legyen kápolna e helyen,
épüljön testednek oltár.
Harang remegje majd tovább,
mit bennem elringattál.

Váci Mihály: Mikor vetkezni kezd és karcsú

mikor vetkezni kezd és karcsú
teste mint rózsaszínű ének
felszáll a szoknyák hullt habjaiból
mellei bárányfelhő remegéssel
keresnek tenyeret és combjai kacagva
a virágkönnyű nadrágból kibújnak
hajladozva e fényes barna nádak
olyankor rámnevet tíz ujja rejtekéből
- te mit bámulsz - mert én csak állok
szemem tág partjain és leselkedem
mint ha kamasz fiú fürdő leányt les lopva
mikor vetkezni kezd és karcsú

Váci Mihály: Kilenc év

Hiszen nehéz szeretni jobban!
Neved akácfürtje a számban.
Emlékeinkben irgalom van,
mint értő, gyóntató atyákban.

Emlékszel még, hogy milyen ének
hajója úszott eddig vélünk?
Harmonikája volt a szélnek,
hogy álmaink partjára léptünk.

Palánkon át a labdarózsák:
- kilenc év verdesi a vállunk.
Zarándok felhőt szembehozzák
szentképeink, miket imádtunk.

Áhítatos szegények voltunk,
már szinte játszottuk nevetve:
- vacsorára népdalt daloltunk,
verseltem néked ünnepekre.

Amerre kószáltunk mezítláb,
friss-kenyér szaga volt a rögnek.
Fütyörésztünk, mint a talicskák.
A földek barnán hömpölyögtek.

A mélyből, énekelve jöttél,
sötét teherrel, mint a csillék.
Nem volt kihez itt könyörögjél,
- oly igazad van! - el se hinnék.

Nevem, mint pislogó egérke,
csiklandozón ül tenyeredben.
Ó, hányszor elgurult fillérke!
- letérdelve keresd a kedvem.

Nem venni észre a szerelmet,
mint lomb közt fülemile fészket;
csak csupasz ágak közt, - ha elment:
ó, hát mégis itt fütyörészett?!

Sírásod parasztciterája
térdemre átfektetve - hányszor!
Tenyérrel óvott gyertya lángja
bánatod: - belülről sugárzol.

Téged harangoznak a tornyok
Itáliában és a tenger
olyan, mintha vergődő csókod
arcom elönti könnyeiddel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...