2011. május 20., péntek

English love quotes/Szerelmes idézetek angolulThe courses of true love never did run smooth.
Az igazi szerelem útjai mindig rögösek.

William Shakespeare

The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart.
A világ legjobb és legcsodálatosabb dolgai rejtve vannak szemünk és fülünk elől. A szívünkkel kell érezni őket.

Helen Keller

Love is always open arms. If you close your arms about love you will find that you are left holding only yourself.
A szerelem mindig tárt karokkal vár. Ha nem öleled viszont, akkor egyszer csak azt veszed majd észre, hogy nem ölelsz mást, mint magadat.

Leo Buscaglia

Love is an act of endless forgiveness
A tender look which becomes a habit.
A szerelem a végtelen megbocsátás.
Egy gyengéd pillantás, amely szokássá válik.

Peter Ustinov

The most precious possession that ever comes to a man in this world is a woman's heart.
A legbecsesebb dolog, amelyet egy férfi ezen a földöd magáénak tudhat, az a női szív.

Josiah G. Holland

You come to love not by finding the perfect person,
but by seeing an imperfect person perfectly.
A szerelem nem akkor ér el, amikor megtalálod a tökéletes személyt,
hanem amikor egy tökéletlen személyt tökéletesnek látsz.

Sam Keen

Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking together in the same direction.
Az élet megtanított minket arra, hogy a szerelem nem abból áll, hogy egymást bámuljuk,
hanem hogy mindketten ugyanabba az irányba nézünk.

Antoine de Saint-Exupery

Love grows by giving. The love we give away is the only love we keep. The only way to retain love is to give it away.
A szerelem az odaadástól válik erősebbé. A szerelmet, amit másnak adunk, az az egyetlen szerelem, ami a mienk. A szerelem megtartásának egyetlen módja az, ha másnak adjuk.

Elbert Hubbard

The most powerful symptom of love is a tenderness which becomes at times almost insupportable.
A szerelem legszembetűnőbb tünete a gyengédség, amely időnként szinte elviselhetetlenné válik.

Victor Hugo

True love begins when nothing is looked for in return.
Az igazi szerelem ott kezdődik, amikor semmit sem várunk cserébe.

Antoine De Saint-Exupery

In dreams and in love there are no impossibilities.
Álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.

Arany János

A man falls in love through his eyes,
a woman through her ears.
A férfi a szemét,
a nő a fülét követve esik szerelembe.

Woodrow Wyatt

All love that has not friendship for its base,
is like a mansion built upon the sand.
Az olyan szerelem, amely nem barátságra épül,
olyan, mint a homokra épült palota.

Ella Wheeler Wilcox

Love is the emblem of eternity: it confounds all notion of time: effaces all memory of a beginning, all fear of an end.
A szerelem az örökkévalóság szimbóluma: az idő értelmét veszti benne: homályba borítja a kezdetekről meglévő emlékeinket, s a véggel kapcsolatos félelmeinket.

Germaine De Stael

Come live in my heart, and pay no rent.
Gyere, lakj a szívemben, s még lakbért sem kell fizetned.

Samuel Lover

Love looks through a telescope; envy through a microscope.
A szerelem távcsövön, az irigység viszont mikroszkópon keresztül szemlél.

Josh Billings

A kiss is a lovely trick, designed by nature, to stop words when speech becomes superfluous.
A csók a természet bájos kis trükkje arra az esetre, mikor a szavak feleslegessé válnak.

Ingrid Bergman

But to see her was to love her, love but her, and love her forever.
Megláttam, és beleszerettem, őt szerettem, csakis őt, őt s mindörökké.

Robert Burns

If I know what love is, it is because of you.
Ha tudom, hogy mi a szerelem, akkor az csakis neked köszönhető.

Herman Hesse

Paradise is always where love dwells.
A paradicsom ott van, ahol a szerelem is megtalálható.

Jean Paul F. Richter

The life and love we create is the life and love we live.
Azt az életet és szerelmet éljük meg, amelyet magunknak teremtünk.

Leo Buscaglia

Harmony is pure love, for love is a concerto.
A harmónia nem más, mint a tiszta szerelem, hiszen a szerelem maga is egy versenymű.

Lope de Vega

Love is but the discovery of ourselves in others, and the delight in the recognition.
A szerelem nem más, mint magunk felfedezése másokban, s az eme megismerésből fakadó gyönyör.

Alexander Smith

There is only one happiness in life, to love and be loved.
Csak egyféle boldogság létezik az életben: hogy szeressünk, s szeretve legyünk.

George Sand

In love there are two things: bodies and words.
Az életben csak két dolog létezik: testek és szavak.

Joyce Carol Oates

It's so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love, But it's not always easy, To recognize Love, Even when we hold it.... In our hands.
Annyira egyszerű a szerelemre gondolni, a szerelemről beszélni, a szerelemre vágyni, de felismerni a szerelmet már nem olyan egyszerű, még akkor sem, ha azt már ott tartjuk...a kezünkben.

Jaka

I love her and that's the beginning of everything.
Szeretek, s ez minden dolgok kezdete.

F. Scott Fitzgerald

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...