2011. május 20., péntek

English love quotes/Szerelmes idézetek angolul


I love you, not only for what you are, But for what I am when I am with you.
Nem csak azért szeretlek, ami vagy, hanem azért is, amivé akkor válok, amikor veled vagyok.

Roy Croft

Take away love, and our earth is a tomb.
Vedd el a szerelmet az emberektől, s a föld sírba száll.

Robert Browning

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
A szerelem egyetlen lélek, amely két testben lakozik.

Aristotle

In real love you want the other person's good. In romantic love you want the other person.
Az igazi szerelemben arra vágysz, ami a másikban jó. A romantikus szerelemben magára a másik emberre vágysz.

 Margaret Anderson 

A simple I love you means more than money.
Egy egyszerű "szeretlek" minden pénznél többet ér.

Frank Sinatra

Love is the master key that opens the gates of happiness.
A szerelem a kulcs, amely a boldogság kapuját nyitja.

Oliver Wendell Holmes

When a heart finds another, what's a cloud more or less in the sky?
Amikor két szív egymásra talál, mit számítanak a felhők az égen?

Wolf and Page

If you love me only in my dreams, let me be asleep forever.
Ha csak az álmaimban szeretsz, hagyd, hogy örökre álomban maradjak.

A goal, a love and a dream give you total control over your body and your life.
Ha van célod, szerelmed és álmod, akkor teljesen a tested és az életed ura vagy.

John Wayne Schlatter

Romantic love is a passionate spiritual-emotional-sexual attachment between a man and a woman that reflects a high regard for the value of each other's person.
A romantikus szerelem egy olyan szenvedélyes lelki-érzelmi-szexuális kötelék a nő és a férfi között, amely a másik értékeinek nagyfokú tiszteletét tükrözi.

Nathaniel Branden

Being deeply loved by someone gives you strength,
While loving someone deeply gives you courage.
Ha valaki igazán szeret, az erőt ad.
Míg ha valakit igazán szeretünk, az bátorságot.

Lao Tzu

Love cannot endure indifference. It needs to be wanted. Like a lamp, it needs to be fed out of the oil of another's heart, or its flame burns low.
A szerelem nem tűri a közönyt. Arra van szüksége, hogy akarjuk. Mint egy lámpa: a másik szívének kell olajjal táplálnia, különben lassú lángon ég.

Henry Ward Beecher

Since love grows within you, so beauty grows.
For love is the beauty of the soul.
Ahogy a szerelem egyre erősebbé válik benned, úgy leszel egyre gyönyörűbb.
Mivel a szerelem a lélek szépsége.

St. Augustine

What the heart gives away is never gone...
It is kept in the hearts of others.
A szív ajándéka sosem veszik el...
Mások szívében él tovább.

Robin St. John

The human heart, at whatever age,
opens to the heart that opens in return.
Az emberi szív minden életkorban
nyitott az olyan szív fele, amely viszonozza azt.

Maria Edgeworth

Love, you know, seeks to make happy rather than to be happy.
Tudod, a szerelem inkább azt keresi, hogy miként okozhat boldogságot, nem pedig azt, hogy miként lehet boldog.

Ralph Connor

Absence sharpens love, presence strengthens it.
A másik hiánya élénkíti a szerelmet, míg a jelenléte erősíti azt.

Thomas Fuller

The greatest tragedy of life is not that men perish,
but that they cease to love.
Az élet legnagyobb tragédiája nem az, hogy az ember porrá lesz,
hanem az, hogy már nem szerethet tovább.

W. Somerset Maugham

The best feelings are those that
Have no words to describe them...
Azok a legjobb érzelmek, amelyeket
nem lehet szavakkal leírni...

Michelle Hammersley

We are all born for love...
it is the principle of existence and its only end.
Mindannyian szerelemre születtünk...
Ez a létezés alapelve, s csakis ezzel érhet véget.

Disraeli

We can only learn to love by loving.
Csak szeretet útján tanulhatunk meg szeretni.

Iris Murdoch

Love is a fruit in season at all times,
and within the reach of every hand.
A szerelem minden évszakban idénygyümölcs,
s mindenki számára karnyújtásnyira van.

Teréz Anya

To love is to receive a glimpse of heaven.
A szerelem olyan, mintha bepillantást nyernénk a mennyországba.

Karen Sunde

You can give without loving,
But you cannot love without giving.
Adni lehet szeretet nélkül,
de nem lehet szeretni úgy, hogy nem adunk.

Amy Carmichael

Love doesn't make the world go round,
Love is what makes the ride worthwhile.
Nem a szeretet mozgatja a világot.
A szeretet az, ami miatt értelme van annak, hogy mozog.

Elizabeth Browning

A heart that loves is always young.
A szerető szív mindig fiatal marad.

Görög szólás

To get the full value of joy
You must have someone to divide it with.
Ahhoz, hogy az öröm igazi értékét lássuk,
meg kell osztanunk valakivel.

Mark Twain

You love simply because you cannot help it.
Egyszerűen csak azért szeretünk, mert nem tudunk ellenálni neki.

Kim Anderson

The greatest healing therapy is friendship and love.
A legnagyszerűbb gyógyterápia a barátság és a szeretet.

Hubert Humprey

Hearts are not to be had as a gift.
Hearts are to be earned...
A másik ember szívét nem ajándékba kapjuk.
Azt ki kell érdemelni...

William Butler Yeats

Love is not a matter of counting the years...
But making the years count.
A szerelemben nem az évek múlása számít,
hanem az, hogy ne múljanak el nyomtalanul.

Michelle St. Amand

Love asks me no questions,
And gives me endless support...
A szerelem nem kérdez,
és mindig segít...

William Shakespeare

Love is a haunting melody
That I have never mastered
And I fear I never will.
A szerelem egy dallam, amely folyton a fejemben motoszkál:
még soha sem sikerült,
s félek, soha nem is fogom tudni elfelejteni.

William S. Burroughs

One word frees us
Of all the weight and pain in life,
That word is Love
Egyetlen szó van, amely megszabadít minket
a világ súlyától és az élet fájdalmától,
s ez a szó a szeretet.

Szophoklész

I have learned not to worry about love;
But to honor its coming with all my heart.
Megtanultam, hogy ne aggódjak a szerelem miatt:
de teljes szívemből becsülni tudjam, ha utolér.

Alice Walker

Life without love is like a tree
Without blossom and fruit.
Az élet szeretet nélkül olyan, mint
egy fa virágok és gyümölcs nélkül.

Khalil Gibra

When you love someone, all your saved-up wishes start coming out.
Amikor szeretsz valakit, az összes, eddig "fel nem használt" kívánságod előtör belőled.

Elizabeth Bowen

Soul meets soul on lover's lips.
Két szerelmes lelke az ajkukon forr egybe.

Percy Bysshe Shelly


I have found men who didn't know how to kiss.
I've always found time to teach them.
Életemben többször találkoztam olyan férfiakkal, akik nem tudtak csókolózni.
Mindig szakítottam időt arra, hogy megtanítsam rá őket.

Mae West

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...