2011. május 20., péntek

Love quotes /Szerelmes idézetek


If you love me only in my dreams, let me be asleep forever.
Ha csak az álmaimban szeretsz, hagyd, hogy örökre álomban maradjak.

ismeretlen szerző

To be your friend was all I ever wanted; to be your lover was all I ever dreamed.
Az, hogy a barátod legyek, az, amit mindig is akartam. Az, hogy a szerelmed legyek, az, amiről mindig is álmodtam.

ismeretlen szerző

The rose speaks of love silently, in a language known only to the heart.
A rózsa némán üzen a szerelemről, egy olyan nyelven, amelyet csak a szív érthet meg.

ismeretlen szerző

Love is a dream that comes alive when we meet.
A szerelem egy olyan álom, amely akkor válik valóra, amikor találkozunk.

ismeretlen szerző

The most eloquent silence; that of two mouths meeting in a kiss.
A legbeszédesebb csend az, amikor két száj csókban forr össze.

ismeretlen szerző

Age does not protect us from love,
But love to some extent protects us from age.
A kor nem óv meg minket a szerelemtől,
de a szerelem bizonyos mértékig védelmet nyújt a kor ellen.

ismeretlen szerző

You may only be one person to the world
But you may also be the world to one person.
Habár csak egy vagy a világon élő emberek közül,
lehet, hogy van olyan, akinek a világot jelented.

ismeretlen szerző

Once in a while,
Right in the middle of an ordinary life,
Love gives us a fairy tale.
Minden hétköznapi élet kellős közepén
A szerelem hébe-hóba tündérmesével lep meg minket.

ismeretlen szerző

Love is like a rumor,
Everyone talks about it,
But no one truly knows.
A szerelem olyan, mint a szóbeszéd:
mindenki beszél róla,
de igazából senki sem ismeri.

ismeretlen szerző

The only things in life you regret,
Are the risks that you didn't take.
Az életben csak a nem vállalt kockázatot
bánjuk meg.

ismeretlen szerző

True love doesn't have a happy ending:
True love doesn't have an ending.
Az igazi szerelemben nincs happy end:
Mivel, az igazi szerelem soha nem ér véget.

ismeretlen szerző

You don't love a woman because she's beautiful,
She is beautiful because you love her.
Nem azért szeretjük a nőket, mert csodálatosak.
Azért csodálatosak, mert szeretjük őket.

ismeretlen szerző

Only love lets us see normal things
In an extraordinary way.
Csak a szerelem képes arra, hogy a hétköznapi dolgokat
is különlegesnek látassa.

ismeretlen szerző

A fool in love makes no sense to me.
I only think you are a fool
If you do not love.
A "szerelmes bolond" kifejezés valahogy nem értelmezhető számomra.
Szerintem épp akkor vagy bolond,
ha nem szeretsz.

ismeretlen szerző

Love is like war,
Easy to begin but hard to end.
A szerelem olyan, mint a háború:
könnyű elkezdeni, de nehéz abbahagyni.

ismeretlen szerző

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...